Laboratorij za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičnim naseljima: O laboratoriju

Laboratorij za ribarstvenu biologiju i upravljanje pelagičkim i pridnenim naseljima bavi se pelagičkim i pridnenim vrstama riba te rakovima, glavonožacima i školjkašima. Najveći broj istraživanja usmjeren je na gospodarski najvažnije vrste Jadranskog mora- srdelu, inćuna, lokardu, skušu, palamidu, oslića, arbuna, kovača, grdobinu, trlju, lignju, muzgavce, škampa, kamenicu, Jakobovu kapicu itd.

U Laboratoriju se sustavno prati:

  • biologija i ekologija vrste (starost, razmnožavanje, rast, ishrana, sklerokronologija)
  • prostorno –vremenska rasprostranjenost najvažnijih vrsta (znanstvene eskpedicije)
  • stanje (monitoring), dinamika i procjena obimnosti populacija temeljem sastava, strukture i rasprostranjenosti,
  • stanje populacija u kritičnim staništima (mrijestilišta i rastilišta) gospodarski najvažnijih vrsta, njihova identifikacija i lokaliteti,
  • prilov (direktni pokazatelj stupnja ugroženosti staništa) u gospodarskom i znanstvenom ribolovu
  • utjecaj ribolova na biološku raznolikost.

Dodatno se u Laboratoriju provode razna interdisciplinarna istraživanja kojima se povezuju biološki parametari populacije pojedine vrste sa stanjem, odnosno promjenama u okolišu, a sve u svrhu boljeg i sveobuhvatnijeg sagledavanja povezanosti biologije i ekologije vrste s okolišem koji nastanjuju.

Pored doprinosa općem znanju o biologiji, ekologiji i dinamici populacija istraživanih vrsta, temeljni je cilj istraživanja koji se obavljaju u Laboratoriju, ustvrditi i preporučiti načine provođenja održivog iskorištavanja morskih organizama u svrhu njihova očuvanja i zaštite.

Skip to content