Laboratorij za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičnim naseljima: Projekti

 • BivACME – Školjkaši: Arhiva okolišnih promjena u obalnim morskim ekosustavima

  2020-2024 – Croatian Science Foundation Glavni cilj predloženog projekta je utvrditi kako promjena ekosustava utječe na dinamiku rasta školjkaša koji obitavaju u obalnim podriučjima Jadrana. Taj će se cilj postići postizanjem konkretnih ciljeva koji će omogućiti sekvencijalni napredak projekta. Specifični ciljevi istraživanja mogu se podijeliti u dvije skupine. Prva skupina ciljeva uključuje dobivanje sklerokronoloških podataka, […]

 • ESAmar – Istraživanje ekološki osjetljivih područja komercijalno značajnih morskih organizama s naglaskom na rast i razvoj i zaštitu najmlađih razvojnih stadija

  2018-2022 – Hrvatska zaklada za znanost Ovim istraživačkim projektom želimo doći do novih znanstvenih spoznaja, kao i revidirati do sada stečena znanja, vezano uz biologiju i ekologiju te područja mrijesta/rasta jadranskih pridnenih i pelagičnih eksploatiranih vrsta. Dugoročno održivo stanje biološki obnovljivih bogatstava Jadranskog mora, kao što su brojne vrste riba, rakova i glavonožaca, ovisno je […]

 • PRIZEFISH: Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish products

  2019-2021  INTERREG ITALY – CROATIA PRIZEFISH projektna ideja temelji se na provedbi prekograničnih, teritorijalnih i društveno-ekonomskih promjena iskorištavanih živih bogatstava Jadranskog mora te se gradi na znanju koje je kapitalizirano sinergijama nekoliko prethodnih i tekućih projekata suradnje u sektoru ribarstva. Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta za uvođenje inovativnih pristupa za održivo upravljanje ribarstvom u […]

 • ITACA – Innovative tools to increase competitiveness and sustainability of small pelagic fisheries

  2019-2021  INTERREG ITALY – CROATIA Projekt je namjenjen ribarima/menadjerima kako bi na znanstvenim osnovama uspostavili održivi ribolov. Naime, uz pomoć alata koji se planiraju testirati tijekom projekta, ribari/menadjeri bi u cijelom području mogli kontrolirati svoj ribolovni napor u odnosu na potražnju tržišta, odnosno kako bi održali dovoljnu cijenu male plave ribe koja im osigurava dohodak […]

 • FAIRSEA Fisheries in the AdriatIc Region – a Shared Ecosystem Approach

  2019-2021 INTERREG ITALY – CROATIA The FAIRSEA project aims at enhancing transnational capacity and cooperation in the field of an ecosystem approach to fisheries in the Adriatic region by exchanging knowledge and sharing good practices among partners. The complementary expertise of the partners is shared, interlinked and integrated, considering also challenges and opportunities identified by […]

 • SUSHI DROP – SUstainable fiSHeries wIth DROnes data Processing

  2019-2021 – INTERREG ITALY – CROATIA U novije vrijeme zaštita osjetljivih morskih područja sve više se temelji na točnim i neinvazivnim metodama opisivanja morskih ekosustava. Pouzdane i ažurirane informacije i podaci o stanju morskih resursa ključni za donošenje adekvatnih mjera upravljanja i zaštite. Od iznimne je važnosti poboljšati znanje o morskom dnu i bentoskim zajednicama […]

 • SEA-stainability – Obrazovanje za održivi razvoj ribarstva i gastronomije

  2019-2020 – Ured za udruge Vlade republike Hrvatske – Švicarsko – Hrvatski program suradnje Opći cilj projekta SEA-stainability je doprinijeti ekonomskoj i socijalnoj koheziji na području srednje Dalmacije putem obrazovanja za održivi razvoj u sektoru ribarstva i gastronomije. Ostvarenje ovog cilja doprinijeti ćemo provedbom studijskih posjeta i radionica za učenike Turističko-ugostiteljske škole Šibenik te objedinjavanjem […]

 • DORY

  2018-2019 – DORY – Akcije kapitalizacije za zaštitu Jadranskog mora i upravljanje bazirano na ekosustavnom pristupu; Europski fond za regionalni razvoj

 • STREAM

  2017-2022 – STREAM – Jačanje regionalne suradnje na polju prikupljanja podataka o ribarstvu– MARE/2016/22; EU EMFF

 • Lokalno ekološko znanje i ribarstvena istraživanja u Hrvatskoj

  2017-2021 – Lokalno ekološko znanje i ribarstvena istraživanja u Hrvatskoj: promjene u ribolovnoj i biološkoj raznolikosti mora; Hrvatska zaklada za znanost

Skip to content