Mjera 1.5. Prikupljanje otpada u moru putem ronilačkih akcija

Opis mjere:

Mjera predviđa provođenje skupa aktivnosti na uspostavi objedinjenog pristupa i protokola za organiziranje i koordinaciju svih poslova vezanih uz prikupljanje otpada u moru u plitkom priobalju (do 20 m dubine) putem koordiniranih ronilačkih akcija. Nije točno poznato koliko se godišnje provodi ovakvih akcija u Hrvatskoj, ali u odnosu na količine i rasprostranjenost te potencijalni utjecaj takvog otpada, postoji potreba za njihovim povezivanjem i umrežavanjem. Predviđene su aktivnosti izrade jedinstvenog protokola za prikupljanje morskog otpada putem ronilačkih akcija kojim bi se definirale ostale aktivnosti prikupljanja, aktivnosti na usklađivanju evidencija za praćenje tako prikupljenog otpada s podacima u sastavu te prikupljanje i obradu informacija o prostornoj rasprostranjenosti i potencijalnim izvorima.

Skip to content