Mjerni sustavi u stvarnom vremenu

  • meteo-oceanografske postaje
  • sustav oceanografskih plutača
  • VF radari za mjerenje površinskih struja

 

Podaci sa mjernih postaja

Skip to content