Oceanografska postaja Institut

Postaja je smještena ispred zgrade Instituta na ulazu u Kaštelanski zaljev. Zbog specifičnog položaja u odnosu na kopno, brzina i smjer vjetra nisu uvijek u skladu sa brzinama i smjerom vjetra na većini okolnog područja (vjetrovi u rasponu od jugoistočnih do sjeveroistočnih pokazuju znatno manju brzinu), ali se ipak mjere kako bi koristili kao ulazni parametri u numerički model.

Postaja se sastoji od dvaju senzora: senzora za zrak i senzora za more. Senzor za zrak nalazi se na visini od 6 metara iznad mora, dok je senzor za more na dubini od 0,5 metara.

Senzor za zrak je Vaisala WXT510 Weather Transmitter, a mjeri: temperaturu zraka, smjer vjetra, brzinu i udar vjetra (isti senzor je i za udar vjetra: brzina je trenutna, a udar je najveća vrijednost između dva mjerenja), vlažnost zraka, količinu kiše i tlak zraka.

Senzor za more je Valeport miniCT Conductivity and Temperature sensor, a mjeri temperaturu i vodljivost mora.

Zadnji podaci

Vlažnost zraka 43 %
Smjer vjetra 318 °
UV 9 min.eritem.doza MED
Brzina vjetra 8.9 m/s
Tlak zraka 1016.6 hPa
Sunčevo zračenje 244 W/m2
Skip to content