Mrežna kamera

Radi od 18. svibnja 2001.

Položaj: U vanjskom kučištu na vrhu terase sa drugog kata instituta na zapadnoj strani.

 

Učestalost: kamera snima jednu sliku u sekundi (mogućnosti kamere su veće, ali zbog propusnosti mreže više nego dovoljna brzina).

Model: network camera Axis 2120 (dobavljač za hrvatsku: UNIplus d.o.o. Čakovec ).

Animacija (dan ubrzano) – stranica za prikaz niza prethodno snimljenih slika. Slike se spremaju svakih 10 minuta, a čuvaju 7 dana.

Jedna na dan – stranica za prikaz arhive fotografija sa kamere. Prikazuje se jedna fotografija dnevno snimljena u isto vrijeme, a na različit dan. Moguć je odabir više termina snimanja

Skip to content