10 godina mrežne kamere

8. svibnja 2011 se navršava 10 godina mrežne kamere Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Evo kratkog pregleda najvažnijih događaja u tih 10 godina.

Postavljanje kamere
2001. godine Institutska veza prema Internetu je bila 2 Mbita/s kroz bakrenu paricu. Lokalna mreža je bila realizirana koaksijalnim BNC kabelima uz puno malih HUB-ova za priključivanje računala u pojedinim prostorijama. Na tržištu nadzornih kamera su prevladavale analogne kamere, uz početak razvoja “digitalizatora” i mrežnih kamera. Pošto je na Institutu tada već duže vrijeme bila u pogonu meteorološko-oceanografska postaja, ideja je bila da se slikom upotpuni informacija o vremenskim prilikama i eventualno dobije mogućnost daljne analize slike (valovi, vjetar). U to vrijeme mrežne kamere su uobičajeno imale periode osvježavanja od 5-10 minuta. Institutska mrežna kamera je od početka radila sa periodom osvježavanja od jedne sekunde. Bilo je bojazni da mreža, server ili kamera neće izdržati takav intenzivan promet, ali pokazalo se da je moguće. Dvije komponente su se pokazale posebno pouzdanim: sama AXIS kamera, koja je u modu slanja FTP-om slike svake sekunde radila vrlo stabilno i Institutski Debian Linux server koji je prihvaćao slike i objavljivao ih na mrežnim stranicama. Isto tako od početka se krenulo sa maksimalnom rezolucijom kamere od 704*576 piksela, što je za to vrijeme bila (a i danas je) visoka rezolucija za sliku sa mrežne kamere.

Java applet (dodatak)
Odraz sobe (ostavljeno je svjetlo po noći)Od samog početka je bilo jasno da bez dobre podrške za pregledavanje samih slika one nemaju neku vrijednost. Zato je neposredno nakon postavljanja kamere razvijen Java dodatak (applet) koji je omogućavao gledanje “animiranog” prikaza slika. Kako je pomenuta meteorološko-oceanografska postaja mjerila svakih 10 minuta i to pomoću programa iz vlastitog razvoja, tom programu je dodan dio koji “čuva” slike sa mrežne kamere. Naime kako se ne bi zatrpao disk na serveru kamera svake sekunde na server šalje sliku uvijek istog imena, gdje onda novija slika “pregazi” onu staru. Da bi se sačuvale neke slike potrebno je povremeno promijeniti ime trenutnoj slici. Odlučeno je i realizirano da se slike svakih 10 minuta čuvaju tjedan dana, dok se slike svakih 3 sata čuvaju trajno. U svrhu pregleda tih slika razvijeni su dodatni Java dodaci “Dan ubrzano” i “Jedna slika na dan”. Osim animacija, pomoću Java dodatka su se na slikama sa kamere prikazivale temperature zraka i mora sa meteorološko oceanografske postaje. Tako se jednim pogledom na mrežnu kameru moglo steći prilično dobar dojam o vremenskim prilikama (vjetar, kiša, oblaci i valovi vidljivi sa slike, uz napisane temperature zraka i mora)

Prvi smještaj kamere
Kamera je u početku postavljena na radni stol u sobi na drugom katu Instituta na mali stolni nosač. Kako kamera nije bila fiksirana za stol, znalo se često dogoditi da da se kadar kamere “šeta” malo lijevo malo desno. Isto tako tokom noći su se na slici iznad Kozjaka pojavljivala dva misteriozna žuta svjetla, što su bili odrazi kontrolnih lampica uređaja za analizu koji je često radio tokom noći. U par navrata je u samoj sobi ostalo tokom noći svjetlo, pa se mogao vidjeti odraz cijele sobe umjesto pogleda kroz prozor.

Neočekivani interes javnosti
Statistika pristupa za 2001. godinuNakon ovoga početnog razvoja kamera je odlično funkcionirala i polučila interes javnosti iznad naših očekivanja. Radi korištenja pomenute lokalne mreže sa HUB-om na kraju često se znalo dogoditi da se HUB (jednostavan mali mrežni uređaj koji kopira mrežni promet sa BNC koaksijalnog priključka na sve UTP portove i obratno) zaglavi. Tada bi vrlo brzo dobijali upozorenja iz cijeloga svijeta da kamera ne radi, na čemu se zahvaljujemo svima koji su takva upozorenja slali. Osim po ovim upozorenjima interes za mrežnu kameru se vidio i po broju pristupa Institutskim mrežnim stranicama koji se odmah po postavljanju kamere povečao 15 puta, uz tendenciju daljnjeg rasta.

Premještaj kamere
Montiranje vanjskog kučišta kamereInteres javnosti, kao i problemi sa kamerom smještenom na radni stol, ponukali su nas na nabavu i ugradnju vanjskog kučišta za kameru. 17.srpnja 2003. kamera je montirana u vanjsko kučište, na lođi drugog kata instituta. Ovo je riješilo probleme vezanje uz pomicanje kamere i noćne refleksije, ali je doneklo otežalo čišćenje kamere, jer se za detaljno čišćenje kamere treba popeti na vanjsku ogradu lođe na drugom katu. Isto tako provučen je dirktan kabel do glavnog preklopnika (switch) Instituta, čine su riješeni problemi zaglavljivanja HUB-ova.

 

Problemi sa postajom
20. lipnja 2006. godine, oko 6:40 ujutro, negdje na području Kaštelanskog zaljeva je udario grom, posljedica kojeg je bilo pregaranje meteorološko oceanografske postaje Instituta. kako je ovo bio jedan u nizu takvih incidenata, nakon čega više nije bilo pričuvnih dijelova (senzora i kontrolne elektronike), odlučeno je napustiti dotadašnju instrumentaciju postaje i krenuti u razvoj nove postaje, temeljene na drugim senzorima i elektronici. Indirektna posljedica ovoga je bio prestanak rada programa koji je između ostalog “spremao” slike sa kamere. Kako je mrežna kamera ipak sporedna djelatnost Instituta do razvoja novog programa, namjenjenog samo za pohranu slika sa kamere, stijecajem okolnosti potrajalo je skoro četiri godine. U tom periodu i dalje se mogla pratiti kamera svake sekunde, ali nisu bie dostupne “Dan ubrzano” niti “Jedna na dan” usluge.

Nova mrežna konekcija i lokalna mreža instituta
Brzina veze Instituta na Internet je u ožujku 2007. povećana na 100 Mbita/s korištenjem optičkog kabela. Paralelno sa povećanjem brzine, počeo je rad i na rekonstrukciji lokalne mreže instituta, kao i sistemske sobe za smještaj servera i mrežne opreme. Ovi radovi su završili 16. kolovoza 2007.

Problemi sa Java dodatkom
Sama kamera (vrlo rijetko) pogriješi kod prikaza slikeNegdje u travnju 2007. počeli su se javljati korisnici kamere sa pritužbama da im više ne radi animacija slika sa kamere. Ubrzo se pokazalo da je nova verzija Java radnog okoliša (Java Runtime Enviroment) onemogućila učitavanje slika istog imena u nizu. Naime, animacija slika sa kamere se odvijala tako da je Java dodatak učitavao sliku sa kamere, i nakon završetka učitavanja slike, sliku bi pokazao i krenuo u učitavanje nove slike sa servera, koja ima isto ime. Razvijatelji Java dodatka su zaključili da nema smisla učitavati “istu” sliku više puta, i nakon učitavanja prve slike, ostale se jednostavno nisu učitavale. Da problem bude veći, nije ostavljenja mogućnost da se eksplicitno navede da se želi učitati nova slika istog imena. Ovo je odličan primjer kako nove verzije uvijek nisu i bolje, i kako je opasno “pogađati” što bi korisnik želio, bez mogućnosti da on sam to odredi. kako bi se riješio ovaj problem razvijen je poseban program, koji je mijenjao imena slika sa dodatkom brojeva od 1 do 1000, i posebno ostavljao informaciju o broju trenutne slike. Java dodatak je modificiran tako da prvo pročita broj trenutne slike i zatim nastavi učitavati slike redom. Nako 1000-te slike, krenulo bi se ispočetka, to jest od slike broj 1.

Nove mrežne stranice instituta
U lipnju 2009. godine Institut je prešao sa statičnih mrežnih stranica na novi CMS sustav (Content Management System – sustav upravljanja sadržajem). U sklopu nove stranice, u početku je samo uklopljen stari dio prikaza mrežne kamere. Ubrzo nakon toka, razvijen je novi način prikaza animacija korištenjem javascripta, čime više nije bilo potrebno koristiti i instalirati Java dodatak za pristup kameri. Osim toga razvijen je i poseban program za spremanje slika sa kamere, neovisan o postaji i drugim sustavima. Na kraju su razvijene i dodane skripte za “Dan ubrzano” i “Jedna slika na dan”.

Odlazak istraživačkog broda Biosa
Novi istraživački brod Bios dvaOd postavljanja kamere se moglo pratiti odlaske i dolaske istraživačkog broda Bios koji je, kada ne bi bio na istraživačkim krstarenjima ili remontu, bio vezan u lučici Instituta i vidljiv na slikama sa kamere. 2009. je dovršena izgradnja novog Institutskog broda “Bios dva”. Na samom početku 2010. godine stari Bios je prodan i od tada se više ne može vidjeti u lučici Instituta. Kako je novi brod duži od staroga on ne stane u lučicu Instituta. Tako se, nažalost, više ne mogu pratiti odlasci i dolasci Institutskog istraživačkog broda.

Nakon 10 godina…
Umjetnički performansInstitut za oceanografiju i ribarstvo je znanstvena institucija koja se bavi istraživanjem mora. Mrežna kamera je usputna aktivnost, zamišljena kao moguće proširenje meteorološko oceanografske postaje. Vremenom je kamera doprinijela većem intersu za mrežne stranice Instituta, i njezine ostale sadržaje. Možemo obećati trud na održavanju postojeće razine usluge (sva programska podrška je iz vlastitog razvoja), te ovisno o mogućnostima, eventualna proširenja. Nadamo se idalje podršci naših korisnika, na obostrano zadovoljsvo. Nasmijana lica ljudi sa prolazećih brodova koji mašu kameri, kao i poneki korisnici koji su doputovali iz udaljenih zemalja kako bi uživo vidjeli Institut i pokazali se na kameri, opravdavaju do sada uložen trud i daju nam obavezu nastavljanja pružanja kvalitetne usluge. Cijenimo i dobivenu elektroničku poštu sa izrazima potpore i raznim sugestijama. U ovih 10 godina ispred kamere se održao čak i jedan umjetnički performans, čije su slike pohranjene i čekaju posebnu objavu (potrebno je napraviti animaciju baš toga niza slika). Na kraju ako imate pohranjene neke neobične, ili lijepe, ili slike na kojima se nalazite Vi osobno, snimljene Institutskom mrežnom kamerom, pozivam Vas da ih pošaljete na adresu damir.ivankovic@izor.hr, pa će mo ih objaviti u posebnom dijelu ovoga “obilježavanja” 10 godina kamere.

 

Djelatnici Instituta

Slika sa kamere iz 2011.Na kraju treba spomenuti i djelatnike Instituta koji su doprinjeli postavljanju, radu i razvoju mrežne kamere. Od postavljanja kamere (i prije) pa do danas:

 • Vlado Dadić
  oceanografska instrumentacija i elektronika, ustroj i postavljamje meteorološko oceanografske postaje, podrška pri nabavljanju i postavljanju mrežne kamere
 • Damir Ivanković
  programska podrška za postaju i mrežnu kameru, razvoj Java dodatka i dodatnih programa za kameru, mrežne stranice za prikaz slika sa kamere.

Doprinos prikazu slika sa kamere na novom CMS-u (od 2009.):

 • Josip Bašić
  razvoj javascripta za prikaz slika sa kamere.
 • Siniša Marasović
  proširenje javascripta i novi program za pohranu slika.

 

Damir Ivanković
voditelj baza podataka i računskog centra
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

 

Skip to content