Monografija

Nova monografija tiskana u časopisu Zootaxa

Kovačić, M., Lipej, L., Dulčić, J., Iglesias, S. P., Goren, M. 2021. Evidence-based checklist of the Mediterranean Sea fishes. Monograph. Zootaxa, 4998: 1-115.

U ovoj monografiji tiskanoj u časopisu Zootaxa ažuriran je popis zabilježenih riba u Sredozemnom moru utemeljen na stvarnim dokazima o nalazu. Svaka od  riba u Sredozemnom moru navedena je ili na posljednjoj objavljenoj kontrolnoj  listi (Check-list) mediteranskih riba ili u drugim člancima, izvješćima ili novim zapisima, a kontrolni popis se kritički procjenjuje. Od procijenjene 791 vrste koja je prethodno prijavljena u Sredozemnom moru, prisutnost 759 vrsta je potvrđena, dok su 32 vrste isključene s novog popisa, zbog nedostatka dokaza o prisutnosti ili zbog očitih taksonomskih zbrka odnosno pogrešaka. Povećanje bogatstva poznatih mediteranskih ribljih vrsta od posljednje kontrolne liste iznosi 11%. Alohtone sredozemne vrste sada predstavljaju 22,1% (168 vrsta) poznate mediteranske riblje raznolikosti. Protokol utemeljen na dokazima koji se ovdje primjenjuje pruža pouzdan popis morskih riba, za koje je svaka od uključenih vrsta doista zabilježena barem jednom unutar razmatranog geografskog područja u Sredozemnom moru.

Evidence-based checklist of the Mediterranean Sea fishes

Skip to content