Poništenje natječaja i natječaj

09.11.2022.

INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

za zapošljavanje na radno mjesto položaj II. vrste- voditelj (šef) odsjeka – mornar-motorista (brodski strojar), jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Tehničkoj službi Instituta, za rad na m/b BIOS DVA – objavljenog u Narodnim novinama br. 121 od 19. 10. 2022.

NATJEČAJ

za zapošljavanje
na radno mjesto položaj II. vrste- voditelj (šef) odsjeka – mornar-motorista (brodski strojar), jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Tehničkoj službi Instituta, za rad na m/b BIOS DVA.
Pristupnici za radno mjesto trebaju imati završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz potpisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis;
  • preslika diplome ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
  • dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na e-mail: natjecaj@izor.hr u roku od 15 dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja

Na radno mjesto položaj II. vrste- voditelj (šef) odsjeka – mornar-motorista (brodski strojar) u Tehničkoj službi Instituta, za rad na m/b BIOS DVA izabran je Silvijo Marović.

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Split

Skip to content