Laboratorij za mikrobiologiju , Laboratoriji , Novosti

IOC-UNESCO Report What are Marine Ecological Time Series telling us about the ocean?

Autori: O’Brien, T.D., Lorenzoni, L., Isensee, K. and Valdés, L. (Eds). 2016. A status report. IOC-UNESCO, IOC Technical Series, No. 129: 296 pp.

Vremenski nizovi fizikalnih, biogeokemijskih i ekoloških podataka o moru koji su dobiveni kontinuiranim terenskim istraživanjima brodovima predstavljaju vrstu programa praćenja koja je je neophodna za karakterizaciju fizike oceana, klime, biogeokemije i varijabilnosti morskog ekosustava.

Zahvaljujući sinergističkim aktivnostima programa International Ocean Carbon Coordination Project (IOCCP) i programa Ocean Carbon and Biogeochemistry Program (OCB), međuvladina oceanografska komisija UNESCO-a (Intergovernmental Oceanographic Commission, IOC) objedinila je i analizirala vremenske nizove podataka koji su sakupljeni tijekom kontinuiranih brodskih krstarenja širom svijeta. Ovaj rad je proizveo niz sveobuhvatnih, integriranih izvješća koja su objavljena pod pokroviteljstvom Međunarodna skupina za morske ekološke vremenske serije (International Group for Marine Ecological Time Series, IGMETS) nastoji integrirati ove vremenske nizove biološ kih i kemijskih podataka zajedno s podacima dobivenih iz satelita čija bi analiza dala važne uvide u klimatske trendove koji se javljaju na globalnoj i regionalnoj razini. IGMETS je analizirao podatke sakupljene sa više od 340 brodskih oceanskih i obalnih krstarenja, od kojih se neka kontinuirano izvode više od 50 godina. Lokacije ovih krstarenja prikazane su na karti svijeta ((Discover Ocean Time Series, http://igmets.net/discover) i u bazi podataka IGMETS (http://igmets.net/metabase).
MiCROGLOB grupa je sudjelovala u ovom projektu s dvije serije podataka s vremenskim nizom u Jadranskom moru (Kaštelanski zaljev i Stončica).

 

Skip to content