Laboratorij za mikrobiologiju , Laboratoriji , Novosti

Microbial Community Ecology of the Adriatic Sea

Publicirana je knjiga autora M. Šolić, N. Krstulović, S. Šestanović, D. Šantić, N. Bojanić, M. Ordulj i S. Jozić

Ova knjiga pruža pregled znanstvenih aktivnosti znanstvenika iz Laboratorija za mikrobiologiju (Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Hrvatska) i suradnika tijekom proteklih 15 godina, koji su prezentirane kroz niz istraživanja u različitim morskim staništima Jadranskog mora, od otvorenog mora,preko obalnih područja, kanalskih voda, zatvorenih uvala, riječnih estuarija, do nekih posebnih ekstremnih staništa.
Glavne teme knjige su:
(1) Mikrobna struktura zajednice koja pruža pregled njenih glavnih komponenti;
(2) Mikrobna hranidbena mreža koja je usmjerena na funkcionalni aspekt mikrobioloških zajednica, što uključuje proučavanje interakcija i tok ugljika kroz mikrobnu mrežu;
(3) Ekstremna staništa koja predstavljaju istraživanje mikrobnih zajednica u dvije ekstremne stanišne anhialine špilje te u eutrofnom meromiktičkom slanom jezeru; i
(4) posljednje poglavlje koje je posvećeno mikrobnoj hranidbenoj mreži kao pokazatelju statusa morskog okoliša u perspektivi Okvirne Direktive o o moru, kao jednom od najvažnijih pravnih dokumenata Europske zajednice u području zaštite morskih ekosustava.

Skip to content