Računski centar

Mobilna mrežna aplikacija

Od sada se kakvoće mora u Republici Hrvatskoj mogu jednostavno pregledavati i na uređajima sa malim zaslonima (ekranima). Na Institutu je razvijena posebna mrežna aplikacija prikaza za javnost kakvoće mora za kupanje (mobina verzija prikaza). Ako imate mobilni uređaj koji omogućava pregled Internetskih stranica (mobilni telefon ili tablet) ovu aplikaciju možete isprobati na adresi www.izor.hr/kakvoca.

Ako na pomenutu adresu pristupite sa mobilnog uređeja automatski ćete biti preusmjereni na stranicom sa izborom mobilne ili standardne aplikacije. Ukoliko pristupate sa standardnog računala, samo ćete biti preusmjereni na standardnu verziju.

Ukoliko želite mobilnu verziju svejedno vidjeti i na standardnom računalu možete pristupiti direktno stranici za izbor verzije: www.izor.hr/kakvoca/birajver.html.

 

 

Skip to content