Natječaji , Novosti - Stare

NATJEČAJ za zapošljavanje na upražnjeno sistematizirano radno mjesto portir – telefonista – radno mjesto IV vrste

Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-02/19-04/00090, Urbroj: 533-03-19-0002 od 15. srpnja 2019., Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana  Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na upražnjeno sistematizirano radno mjesto

portir – telefonista – radno mjesto IV vrste

-jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica
na neodređeno vrijeme

Uvjeti: SSS
– poznavanje rada na računalu: korištenje uredskog paketa programa (uređivanje teksta, tablični
kalkulator i prezentacija)
korištenje preglednika Interneta i mrežnih aplikacija
– znanje engleskog jezika

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu.

Prijavi na natječaj se prilaže:
– motivacijsko pismo
– životopis
– svjedodžba o završenoj srednjoj stručnoj spremi
– dokaz o znanju engleskog jezika

Obavezan probni rad u skladu sa člankom 25. i 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128/17 i 47/18).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s potpunom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku  od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo.
Na upražnjeno sistematizirano radno mjesto portir – telefonista – radno mjesto IV vrste izabrana je Nada Jelavić.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Skip to content