Novosti

ParaFishControl

ParaFishControl je novi projekt iz EU Horizon 2020 okvira vrijedan €8.1 milijuna koji ima za cilj produbiti razumijevanje interakcija između ribe i nametnika, i razviti inovativna rješenja i alate za prevenciju, kontrolu i uklanjanje štetnih nametnika koji utječu na ekonomski važne uzgojene vrste riba u Europi (atlantskog lososa, potočnu pastrvu, šarana, romba, europskog lubina i komarču). Dr. Ivona Mladineo iz Laboratorija za akvakulturu, IOR-a, uključena je kao voditeljica radnog paketa. Sažetak projekta možete naći ovdje, ili na: http://www.parafishcontrol.eu.

Skip to content