Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša , Novosti

Radionica projekta MEDCIS

Znanstvenici Laboratorija sudjelovali su na radionici projekta MEDCIS održane od 20.-23.veljače 2018. u Ateni. Aktivnosti projekta MEDCIS usmjerene su na pružanje podrške zemljama članicama EU u procesu implementacije Okvirne direktive o morskoj strategiji (2008/56/EU, s naglaskom na drugu fazu izvještajnog ciklusa. Više o dosadašnjim rezultatima projekta i održanim radionicama na teme Bioraznolikost i Unos tvari i energije u morski okoliš pogledajte na www.medcis.eu

Skip to content