Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša , Novosti , Novosti - Stare

Sluzave cvatnje mikroalga

Nastaju zbog otpuštanja organske tvari iz stanica mikroalga. Uglavnom su to ugljikohidrati, karboksilne kiseline, polisaharidi odnosno neškodljivi organski spojevi nastali procesom fotosinteze. Naime, mikroalge su glavni primarni proizvođači i za morski ekosustav su ono što su biljke na kopnu. Procesom fotosinteze proizvode kisik i organsku tvar, a oni sami su hrana za zooplankton i prva su stepenica u hranidbenom lancu. Na taj način omogućavaju život u moru pogotovo u velikim dubinama gdje su raspršene u osvjetljenom površinskom sloju dok su makroalge ograničene na uski obalni pojas u kojem svjetlost dopire do dna. Otpuštanje organske tvari u obliku sluzi je stalna pojava međutim u određenim okolišnim uvjetima ta je pojava intenzivnija i uočava se kao sluzave nakupine na površini mora. Iako se ova pojava može javiti i u pridnenom sloju i uzrokovati probleme ribarima jer začepe mreže.

Prvi zapisi vezani za ovu pojavu datiraju još iz 1872. godine. Od kraja 19 stoljeća gotovo su redovita pojava u Jadranu i to uglavnom u sjevernom dijelu. Međutim u zadnjih dvadesetak godina postale su redovita pojava u gotovo cijelom Jadranu. Veliki broj istraživanja pokazuje da se javljaju za vrijeme povišenih površinskih temperetura mora, visokog intenziteta svjetla i sniženog saliniteta.

Same cvatnje nisu štetne, ali sluz zarobi sve čestice i nečistoće koje se nalaze u stupcu vode pa mogu izazvati iritacije na koži. Sluz je vidljiva u različitim oblicima i dimenzijama ovisno o intenzitetu cvatnji. Razlikujemo makroagregate i makroflokove do 5 cm i velike makroagregate koji se javljaju kao oblaci ili vrpce  promjera do 4 m. Veliki makroagregati šire se na širokim područjima morske površine ili u cijelom vodenom stupcu.

Tagovi:
Skip to content