O institutu

Institut za oceanografiju i ribarstvo je osnovan 1930. godine kao prva nacionalna znanstveno-istraživačka institucija koja se bavi morem. Od samog utemeljenja, znanstvena djelatnost Instituta je izrazito multidisciplinarna pa pokriva područja biološke, kemijske i fizičke oceanografije, sedimentologije, ribarstvene biologije i marikulture.

Osnovno usmjerenje u radu Instituta predstavljaju temeljna znanstvena istraživanja, kroz znanstvene projekte financirane od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ). Značajan dio ovih istraživanja usmjeren je na otkrivanje složenih interakcija koje oblikuju morski okoliš. Razumijevanje funkcioniranja ekosustava neophodno je u stvaranju mjera za zaštitu Jadrana i njegovih bioloških bogatstava, s ciljem održivog iskorištavanja.
Isto tako, kroz brojne projekte financirane od strane Europske komisije ili različitih privrednih subjekata, provodimo i monitoring biodiverziteta populacija i stanja zaliha morskih organizama, kartiranja biotopa, određivanje početnog stanja okoliša te razne studije utjecaja na okoliš. Podaci koje je Institut prikupio dugogodišnjim radom znanstvenika kroz dugoročna istraživanja i nizove fizikalnih, kemijskih i bioloških podataka predstavljaju značajnu pomoć i podlogu u provedbi europskih direktiva usmjerenih na upravljanje i zaštitu površinskih voda i marinskog okoliša (ODMS, ODV).

 

 

Skip to content