Javna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Plan nabave

Registar ugovora


Sukob interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Institut za oceanografiju i ribarstvo objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

Revizija Split d.o.o., Antuna Mihanovića 49, 21 000 Split
Legrus d.o.o., Mažuranićevo šetalište 30 a, 21 000 Split
Legrus Prosperitas d.o.o., Črbeki 21 c, 10 000 Zagreb
Bedalov d.o.o., Tomislava Antunovića 17, 21 212 Kaštel Sućurac
Gen -info d.o.o., Ružmarinska 17, 10 00 Zagreb


Glavni projekt za renovaciju i adaptaciju objekta, Postupak nabave 52/21

Prilog_2-Elaborat_ZnR_potpisano.pdf
Prilog_1-Elaborat_ZoP_potpisano.pdf
MAPA7-VATRODOJAVA_potpisano.pdf
MAPA5_GLAVNI-PROJEKT-KLIMATIZACIJE-I-VENTILACIJE_potpisano.pdf
MAPA4_GLAVNI-PROJEKT-VODOVODA-I-KANALIZACIJE-potpisano.pdf
MAPA3-GLAVNI-ELEKTROTEHNICKI-PROJEKT-potpisano.pdf
MAPA2_GLAVNI-PROJEKT-KONSTRUKCIJE_potpisano.pdf
MAPA1_GLAVNI_PROJEKT_ARHITEKTURE_potpisano.pdf
Mapa6_FIZIKA-BUKA_potpisano.pdf
energetska_iskaznica_IOiR_03-02-2021.pdf

Skip to content