Godišnje izvješće 2009. – 2010.

U ovom dvogodišnjem Izvješću Instituta za oceanografiju i ribarstvo za 2009. i 2010. godinu, potrebno se posebno osvrnuti na 2009. godinu, koja je bila izuzetno značajna za Institut, budući da je nakon punih 56 godina Institut dobio novi oceanografski brod, BIOS II.

Samo ime broda BIOS II simbolizira bogatu tradiciju Instituta u znanstveno-istraživačkom radu, jer je novi brod zajedno s imenom preuzeo i sve one zadatke koje je stari BIOS godinama uspješno obavljao, ali sada u znatno kraćem vremenu i sa znatno složenijom i modernijom opremom. Naime, nakon dugogodišnje uporabe i bezbrojnih putovanja jadranskim akvatorijem, stari BIOS nije više bio dostatan za sve one izazove koje traže današnja istraživanja i suvremena znanost. S ovim novim istraživačkim brodom, Institut se može aktivno i ravnopravno uključiti u sve velike međunarodne projekte koji se provode na području Jadrana, pa čak i na području Sredozemlja.

BIOS II je dug 37 metara, posjeduje najmoderniju opremu za oceanografska i ribarstvena istraživanja, 15 dvokrevetnih kabina opremljenih s vlastitim sanitarnim čvorom, salon i laboratorije, a područje u kojem brod može obavljati istraživanja uključuje Jadransko i Sredozemno more. Novi je brod izgrađen zajedničkim sredstvima Instituta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

U 2009. je dodatno opremljen i laboratorijski prostor za ispitivanje toksičnosti školjkaša, koji je pored HPLC- a i ostale standardne opreme, opremljen i s najnovijim LC/MS/MS uređajem.

U 2010. godini je u potpunosti obnovljeno i eksperimentalno mrjestilište, čime su se Institutu otvorile dodatne mogućnosti uključivanja u međunarodne projekte vezane uz istraživanja uvođenja novih vrsta u marikulturu, a što se danas smatra ključnim znanstvenim problemom na području istraživanja hrane iz mora.

Početkom 2010. godine Institut je nakon dugogodišnjih napora uspio ishoditi i nove radne prostore, ali će zbog globalne recesije koja se odrazila i na poslovanje Instituta, obnova i adaptacija tih prostora, vjerojatno biti usporena.

Znanstvena aktivnost Instituta u 2009. i 2010. godini odvijala se u okviru dvadesetak nacionalnih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata, a rezultat te aktivnosti se očitovao kroz znanstvene radove objavljene u CC časopisima i cijeli niz znanstvenih radova koje su znanstvenici Instituta predstavili na četrdesetak međunarodnih znanstvenih skupova i objavili u kongresnim publikacijama. Tijekom 2009. i 2010. godine Institut je bio organizator 6 međunarodnih skupova, te desetak radionica vezanih uz postojeće projekte.

U 2009. je završeno nekoliko značajnih međunarodnih projekata, a istodobno je započet rad na dva nova međunarodna projekta (FP7 i IPA), dok su četiri međunarodna projekta još uvijek u postupku evaluacije, koji bi trebao biti dovršen do kraja 2010. Naime, zadnjih se godina Institut sve više usmjerava na korištenje sredstava iz međunarodnih fondova, budući da su zbog visoke cijene oceanografskih istraživanja, sredstva kojima se financiraju nacionalni znanstveni projekti nedostatna za provođenje redovitih istraživanja na moru.

Cijelo godišnje izvješće u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Skip to content