Interni simpozij 2011.

Interni simpozij IORa – MEDILS, 7. i 8. veljače 2011.

Laboratorij za fiziku mora

 • Ivica Vilibić: Primjena metode samo-organizirajućih polja u oceanografiji.
 • Jadranka Šepić: Klimatske promjene i oscilacije razine mora na Mediteranu
 • Mira Morović: Svjetlost u moru – primjene
 • Branka Grbec: Međudjelovanje klime i ekosustava mora – prijedlog projekta SECCHI (Sea Ecosystem Climate CHange Interactions)
 • Frano Matić: O prostornoj rezoluciji mjerenja saliniteta i temperature mora na profilu Split – Gargano
 • Vlado Dadić: Prihvat, provjera kvalitete i prikaz oceanografskih podataka
 • Gordana Beg Paklar: Upwelling

 

Laboratorij za mikrobiologiju

 • Mladen Šolić: Mikrobna hranidbena mreža
 • Marin Ordulj: Značaj virusa u mikrobnim hranidbenim mrežama
 • Danijela Šantić: Vizija budućih istraživanja mikrobnih zajednica temeljena na rezultatima doktorskog rada
 • Stefanija Šestanović: Istraživanja heterotrofnih bakterija u sedimentu
 • Nada Krstulović: Aktivnosti vezane za sanitarnu kakvoću mora i organizama iz mora

Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša

 • Ivona Marasović: Pregled aktivnosti laboratorija
 • Živana Ninčević Gladan: Ekologija fitoplanktona, fikotoksini
 • Ivana Ujević : Razvijanje metoda za određivanje fikotoksina
 • Sanda Skejić: Razlike u akumulaciji toksičnih vrsta fitoplanktona između dagnje Mytillus galloprovincialis i kamenice Ostrea edulis
 • Mija Buzančić: Procjena kakvoće obalnih voda na osnovu fitoplanktona u skladu sa Okvirnom Direktivom o vodama
 • Frano Kršinić: Moj doprinos poznavanju zooplanktona do prosinca 2012
 • Olja Vidjak: Taksonomija i ekologija mezozooplanktona
 • Natalija Bojanić: Taksonomija i ekologija mikrozooplanktona

 

Laboratorij za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičnim naseljima

 • Nedo Vrgoč – Pregled rada Laboratorija
 • Vijeko Tičina-Primjena hidroakustike u istraživanjima mora
 • Melita Peharda-Uljević – Ishrana školjkaša, kompeticija i predacija – što je u igri?
 • Barbara Zorica & Vanja Čikeš Keč – Plava riba – velika briga?
 • Igor Isajlović – Istraživanja dubokog Jadrana

 

Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov

 • Jakov Dulčić: Recentna istraživanja bioloških i ekoloških značajki riba u priobalnim vodama Jadrana te u mediteranskim vlažno-močvarnim staništima Hrvatske i BiH
 • Branko Dragičević: Novosti u jadranskoj ihtiofauni
 • Sanja Matić Skoko: Stanje priobalnih ribljih resursa: odraz učinkovitosti gospodarenja priobalnim ribolovom
 • Pero Tutman: Višegodišnje stanje naselja nedoraslih ribljih populacija u priobalnom području Jadrana

 

Laboratorij za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju

 • Grozdan Kušpilić: Recentna istraživanja u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju
 • Danijela Bogner: Sedimenti Jadrana
 • Slavica Matijević: Fizikalno-kemijsko stanje vodenog stupca i sedimenta i na područjima različitog trofičkog stanja srednjeg Jadrana
 • Vesna Milun: Aktivno praćenje organskog onečišćenja u obalnom području (projekt MYTIAD)

 

Laboratorij za akvakulturu

 • Ivan Katavić: Globalni trendovi i istraživačke smjernice u marikulturi
 • Leon Grubišić: Razmnozavanje tuna u zatočeništvu
 • Ivona Mladineo: “CSI” u dijagnozi bolesti u akvakulturi – kako nadmudriti patogene i pritom izvući živu glavu (ribe)?
 • Ivana Lepen Pleić: Kloniranje i ekspresija imunosnih gena kod uzgojene Atlantske plavoperajne tune Thunnus thynnus
 • Tanja Šegvić Bubić: Utjecaj uzgajališta riba/školjkaša na prirodne ihtiopopulacije
 • Mladen Tudor: AquaKult: Softver za simulaciju uzgoja ribe i opterećivanja okoliša
 • Jasna Maršić Lučić: Primjena populacijsko-genetskih istraživanja u ribarstvu i mikrobnoj ekologiji

 

Računski centar

 • Damir Ivanković: Mrežne programske aplikacije i baze podataka

 

Laboratorij za bentos

 • Boris Antolić: Nešto staro, nešto novo
 • Ante Žuljević: Pregled fitobentoskih istraživanja
 • Vedran Nikolić: Makroalge i morske cvjetnice kao bioindikatori u Jadranskom moru
 • Marija Despalatović: Pregled zoobentoskih istraživanja
 • Ivan Cvitković: Istraživanje meiofaune u Laboratoriju za bentos

Skip to content