Registar ugovora 2011.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja koje je sklopio INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO SPLIT u 2011. godini

Redni broj
Evidencijski broj nabave
Vrsta provedenog postupka
Datum sklapanja ugovora
Iznos sklopljenog ugovora
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor
Datum konačnog izvršenja ugovora
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1
N-02-V-122356-300511
otvoreni
15.07.2011.
1.500.000,00
Za eurodizel i
1 godina
INA
15.07.2012.
2
N-02-V-122356-300511
otvoreni
15.07.2011.
lož ulje zajedno
1 godina
INA
15.07.2012.
3
N-02-V-128544-130711
otvoreni
25.10.2011.
52.717,50
1 godina
RU-VE – Sv. Nedjelja – Lista I
25.10.2012.
4
N-02-V-128544-130711
otvoreni
25.10.2011.
110.704,90
1 godina
KEFO – Sisak     Lista II
25.10.2012.
5
N-02-V-128544-130711
otvoreni
25.10.2011.
65.433,00
1 godina
BIOVIT – Varaždin Lista III
25.10.2012.
6
N-02-V-128544-130711
otvoreni
25.10.2011.
140.151,27
1 godina
KEFO – Sisak    Lista IV
25.10.2012.
7
N-16-M-100625-100111
otvoreni
28.02.2011.
145.901,00
1 godina
CROATIA OSIGURANJE
29.02.2012.
 145.901,00
8
N-16-M-103860-010211
otvoreni
21.02.2011.
74.226,47
1 godina
HEP Opskrba
21.02.2012.
   73.882,34

 

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Redni broj
Evidencijski broj nabave
Vrsta provedenog postupka
Datum sklapanja OS-a/ ugovora
Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora
Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor
Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor
Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
Okvirni sporazum (OS)
1
N-02-V-113385-080410
otvoreni
1.07.2011.
110.592,00
1 godina
CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE d.d. Zagreb
30.06.2012.
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a
1.1
 1.2
 1.3
 1.4
Okvirni sporazum (OS)
2
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a
2.1
 2.2
 2.3
 2.4

 

Skip to content