Zapošljavanje

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje   NATJEČAJ   za zapošljavanje u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u području tehničke znanosti, polje računarstvo, u Informatičkoj službi – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.   Pristupnici trebaju ispunjavati […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje 1. na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, dva (2) izvršitelja/izvršiteljice, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ribarstvenu biologiju, gospodarenje pridnenim i pelagičkim naseljima; 2. u suradničko zvanje i […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje   NATJEČAJ   za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju. Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na 1.radno mjesto položaj III. vrste- voditelj (šef) odsjeka za administrativne poslove, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom; 2.radno mjesto III. vrste- voditelj računovodstva, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom; 3.radno mjesto III. vrste- administrativni referent u Knjižnici i […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje suradnika u zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u području prirodnih znanosti, polju biologije, za rad na projektu „HIDROLAB – Integrirani hidrografski sustav za održivi razvoj morskog ekosustava (KK.01.1.1.04.0053)“, koji sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, jedan (1) […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto položaj III. vrste- voditelj radionice, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Odsjeku za pravne, kadrovske i administrativne poslove. Pristupnici za radno mjesto trebaju imati stečenu srednju stručnu spremu tehničke struke, vozačku dozvolu B kategorije, te poznavati […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – viši znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologije, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša. Pristupnici za radno mjesto trebaju ispunjavati uvjete propisane […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – viši znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologije, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov; na radno mjesto III. vrste- tehnički suradnik (za […]

 • Natječaj

  Upravno vijeće Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje i objavljuje Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Instituta za oceanografiju i ribarstvo Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine. Za ravnatelja/icu Instituta može biti imenovana osoba koja, pored uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona, ispunjava i sljedeće uvjete: –da je izabrana […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području prirodnih znanosti, polju biologije za rad na projektu UIP-2020-02-3249 Ekologija i toksičnost vrsta roda Pseudo- nitzschia u obalnim vodama srednjeg i južnog Jadrana koji financira HRZZ, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ   za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – viši znanstveni suradnik u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ribarstvenu biologiju, gospodarenje pridnenim i pelagičkim naseljima.   Pristupnici trebaju […]

 • Poništenje natječaja i natječaj

  INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, objavljuje   PONIŠTENJE NATJEČAJA za zapošljavanje na radno mjesto II. vrste – Voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – Glavni knjigovođa – bilancista – objavljenog u Narodnim novinama br. 111 od 14.10.2020.   NATJEČAJ   za zapošljavanje   na radno mjesto II. vrste […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje N A T J E Č A J za zapošljavanje na radno mjesto II. vrste – Voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – Glavni knjigovođa – bilancista, jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.   Uvjeti: VŠS stečena sukladno […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje   NATJEČAJ   za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za fiziku mora; u stručno zvanje i na radno mjesto […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje -u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, u Laboratoriju za akvakulturu- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) godine, s punim radnim vremenom. Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto položaj I. vrste – Rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi- Šef financijske službe – jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Uvjeti: VSS stečena sukladno ranije važećim propisima, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje -doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne prirodne znanosti za rad na projektu UIP-2019-04-8401 Ekologija aerobnih anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru koji financira HRZZ, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje 1.u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, u Laboratoriju za akvakulturu- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) godine, s punim radnim vremenom, 2.u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručnog […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje a)  suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda  u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje geofizika, u Laboratoriju za fiziku mora- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) godine, s punim radnim vremenom, b) suradnika u suradničkom […]

 • Poništenje natječaja i natječaj

  Poništenje natječaja i natječaj INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA za radno mjesto rukovoditelj odsjeka- šef financijske službe- položaj I. vrste- objavljenog u Narodnim novinama br. 82 od 4.9.2019. i ispravka objavljenog u Narodnim novinama broj 84 od 6.9.2019. NATJEČAJ za radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj […]

 • NATJEČAJ za izbor – jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik- prvi izbor, u znanstvenom području: biotehničke znanosti, znanstvenom polju: biotehnologije, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za akvakulturu.

  INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za izbor –  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik- prvi izbor, u znanstvenom području: biotehničke znanosti, znanstvenom polju: biotehnologije, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u  Laboratoriju za akvakulturu. Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj […]

 • NATJEČAJ za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, prvi izbor, u području prirodnih znanosti polju interdisciplinarne prirodne znanosti, u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju

  Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-02/19-04/00077, Urbroj: 533-03-19-0002 od 02. listopada 2019.  a u skladu s člankom 40. Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13,  139/13, 101/14-Odluka i Rješenje USRH i 60/15-Odluka USRH), Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište […]

 • NATJEČAJ za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti polju interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru, u Laboratoriju za fiziku mora

  Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-02/19-04/00049, Urbroj: 533-03-19-0002 od 11. srpnja 2019.  a u skladu s člankom 40. Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13,  139/13, 101/14-Odluka i Rješenje USRH i 60/15-Odluka USRH), Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište […]

 • NATJEČAJ za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, prvi izbor, u području prirodnih znanosti polju interdisciplinarne prirodne znanosti, u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju

  Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-02/19-04/00072, Urbroj: 533-03-19-0002 od 24. srpnja 2019.  a u skladu s člankom 40. Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13,  139/13, 101/14-Odluka i Rješenje USRH i 60/15-Odluka USRH), Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje na upražnjeno sistematizirano radno mjesto portir – telefonista – radno mjesto IV vrste

  Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-02/19-04/00090, Urbroj: 533-03-19-0002 od 15. srpnja 2019., Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana  Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na upražnjeno sistematizirano radno mjesto portir – telefonista – radno mjesto IV vrste -jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme Uvjeti: SSS – poznavanje rada na računalu: korištenje […]

 • NATJEČAJ za izbor na sistematizirano radno mjesto

  Temeljem suglasnosti Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Klasa: 640-02/19-04/00128 Urbroj: 533-03-19-0002 od 31. srpnja 2019., Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za izbor na sistematizirano radno mjesto 1. Glavni knjigovođa – bilancista – radno mjesto II. Vrste – voditelj računovodstva  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme Uvjeti: VŠS sprema stečena sukladno […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje na upražnjeno sistematizirano radno mjesto

  NATJEČAJ za zapošljavanje na upražnjeno sistematizirano radno mjesto Rukovoditelj odsjeka –šef financijske službe – položaj I. vrste -jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Skip to content