Proslava 80. godišnjice djelovanja Instituta

Proslava 80. godišnjice djelovanja Instituta za oceanografiju i ribarstvo se održala u Splitu 21-22. listopad 2010.

proslavaPrvi dio proslave se održao u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika
Svečani skup su pozdravili

 • predstavnik Instituta za oceanografiju i ribarstvo
 • predstavnik Sveučilišta u Splitu
 • predstavnik grada Splita
 • predstavnik Splitsko dalmatinske županije
 • predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja I športa

Nakon toga je ravnateljica Instituta dr.sc. Ivona Marasović dala pregled povijesti i sadašnjosti Instituta za oceanografiju i ribarstvo.Ovaj dio proslave završen je svečanim domjenkom.

Proslava je nastavljena u Hrvatskoj gospodarskoj komori gdje je održan Međunarodni simpozij o istraživanjima u oceanografiji i ribarstvu Na simpoziju su predavanja održali pozvani strani znanstvenici:

 • Nadia Pinardi: Novija istraživanja u operativnoj oceanografiji i implementacija u Sredozemlju
 • Evangelos Papathanassiou: Istraživanja južnih europskih mora: pregled i perspektive
 • Jacques Bertrand: Važnost istraživačkih krstarenja u razvoju održivog ribarstva
 • Maurice Héral: Nova saznanja u EU marikulturi te mogućnosti međunarodnih istraživačkih kolaboracija
 • Friedrich Nast: Razdijeljene i centralizirane banke oceanografskih podataka
 • Frederic Briand: Mogućnosti suradnje među marinskim znanostima i kulturama u Sredozemlju

 

kao i znanstvenici sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo:

 

 • Ivica Vilibić: Istraživačke aktivnosti, perspektive i Strategija razvoja Instituta za oceanografiju i ribarstvo 2011-2020.
 • Vlado Dadić: Operativna oceanografija u IOR-u i njene perspektive
 • Olja Vidjak: Istraživanje ekosustava kao sastavnica znanstvenih aktivnosti u IOR-u
 • Nedo Vrgoč: Ribarstvena istraživanja i perspektive unutar IOR-a
 • Ivan Katavić: Istraživački izazovi u hrvatskoj marikulturi

 

Na simpoziju je održan i okrugli stol sa slijedećim temama:

 • Regionalna i globalna znanstvena suradnja, te mobilnost istraživača kao preduvjet znanstvene izvrsnosti i prepoznatljivosti istraživačkog centra
 • Da li Hrvatska treba službu za operativnu oceanografiju?
 • Cjelovito istraživanje ekosustava i očuvanje bioraznolikosti Jadranskogmora
 • Istraživanja u ribarstvu i marikulturi kao podloga za održivo upravljanje morskim resursima
Skip to content