Ustroj Instituta za oceanografiju i ribarstvo

ravnateljica:
dr. sc. Živana Ninčević Gladan

pomoćnik ravnateljice:
dr.sc. Nedo Vrgoč

predsjednica Znanstvenog vijeća:
dr. sc. Sanja Matić Skoko

znanstvenoistraživački rad u Institutu za oceanografiju i ribarstvo
provodi se u osam različitih laboratorija:

Laboratorij za fiziku mora
voditeljica: dr. sc. Gordana Beg Paklar

Laboratorij za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju
voditelj: dr. sc. Grozdan Kušpilić

Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša
voditeljica: dr. sc. Živana Ninčević Gladan

Laboratorij za mikrobiologiju
voditelj: dr. sc Mladen Šolić

Laboratorij za bentos
voditelj: dr. sc. Ante Žuljević

Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov
voditelj: dr. sc. Jakov Dulčić

Laboratorij za ribarstvenu biologiju, gospodarenje pridnenim i pelagičkim naseljima
voditelj: dr. sc. Nedo Vrgoč

Laboratorij za akvakulturu
voditelj: dr. sc. Leon Grubišić

U Institutu još postoje:

Opća služba

glavna tajnica Instituta: Mirjana Drlje, dipl. iur.

šefica financijske službe: Nevena Juras, mag. oec.

Tehnička služba – m/b Bios Dva

Informatička služba – računski centar

Knjižnica i izdavačka djelatnost

Skip to content