Ustroj Instituta za oceanografiju i ribarstvo

ravnatelj Instituta:

dr. sc. Nedo Vrgoč

predsjednik Znanstvenog vijeća:

dr. sc. Sanja Matić Skoko

znanstvenoistraživački rad u Institutu za oceanografiju i ribarstvo
provodi se u osam različitih laboratorija:

Laboratorij za fiziku mora
voditeljica: dr. sc. Branka Grbec

Laboratorij za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju
voditelj: dr. sc. Grozdan Kušpilić

Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša
voditelj: dr. sc. Živana Ninčević

Laboratorij za mikrobiologiju
voditelj: dr. sc Mladen Šolić

Laboratorij za bentos
voditelj: dr. sc. Ante Žuljević

Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov
voditelj: dr. sc. Jakov Dulčić

Laboratorij za ribarstvenu biologiju, gospodarenje pridnenim i pelagičkim naseljima
voditelj: dr. sc. Nedo Vrgoč

Laboratorij za akvakulturu
voditelj: dr. sc. Leon Grubišić

U Institutu još postoje:

Knjižnica i izdavačka djelatnost

Informatička služba – računski centar

Tehnička služba – m/b Bios Dva

Računovodstvo

Administracija i održavanje

Skip to content