Odgovor mikrobne hranidbene mreže na promjene u ekosustavu Jadranskog mora

Interni projekt Instituta za oceanografiju i ribarstvo
Voditelj: dr sc Stefanija Šestanović

Mikrobna hranidbena mreža predstavlja važan put protoka ugljika i energije u morskim ekosustavima. Međusobni odnosi članova mikrobne mreže određuju efikasnost, količinu i put transfera organskog materijala i energije prema višim trofičkim razinama. Promjene u strukturi mikrobne hranidbene mreže mogući su deskriptor prirodnih i antropogenih promjena u morskom okolišu.
Realizacija ovog projekta omogućit će nam određivanje značaja mikrobne zajednice i „mikrobnog kruga“ u protoku ugljika i energije u različitim ekološkim prilikama (osobito duž trofičkog gradijenta) kao i prepoznavanje odgovora mikrobne zajednice na promjene uvjeta u okolišu.
Ovaj projekt predstavlja nastavak dosadašnje istraživačke djelatnosti skupine znanstvenika iz Laboratorija za morsku mikrobiologiju koja je kroz svoju dugogodišnju aktivnost stvorila dobro opremljene laboratorije, radila na znanstvenom ekipiranju i usavršavanju u okvirima postojećih mogućnosti i prepoznatljiva je po svojoj znanstvenoj problematici koju promovira kroz različite aktivnosti Instituta, te kroz zajedničke publikacije u međunarodnim časopisima.

Skip to content