Program provedbe sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora

Naručitelj projekta: Vlada RH

Vlada RH je 17. prosinca 2014. g. donijela Odluku o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (NN 153/14). Cilj provedbe monitoringa Jadrana je prikupljanje podataka, koji će služiti za ažuriranje svih elemenata morske strategije, odnosno biti temelj za kvalitetno upravljanje morskim i obalnim područjem. Podaci će se istovremeno koristiti za izvješćivanje prema Europskoj komisiji te prema Programu Ujedinjenih naroda za okoliš. Laboratorij za morsku mikrobiologiju u navedenom projektu sudjeluje u dijelu Deskriptor D4 (Pelagičke hranidbene mreže).

Skip to content