Program

 

PROGRAM RADIONICE

9:00-9:30

Ø  Dolazak i registracija sudionika

9:30-10:00

1.       Otvaranje radionice i pozdravna riječ predsjednice Znastvenog Vijeća Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IOR Split) Sanje Matić Skoko

2.       Pozdravna riječ dekana Pomorskog fakulteta prof. Nikole Račića

3.       Uvodna riječ i predstavljanje ciljeva projekata ADRIATIC+  i BALMAS koordinatorIce IPA projekata ADRIATIC+ i BALMAS  Živane Ninčević Gladan (IOR Split)

 Projekt BALMAS – Nulto stanje bioloških zajednica u hrvatskim lukama: autohtone zajednice, unešene vrste  i HAOP

10:00-11:30

1.       Bakterije (Mladen  Šolić, Laboratorij za mikrobiologiju, IOR Split) (15 min)

2.       Fitoplankton (Živana Ninčević Gladan, Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša,  IOR Split) (15 min)

3.       Zooplankton (Natalia Bojanić), Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša, IOR Split) (15 min)

4.       Bentos (Ante Žuljević, Laboratorij za bentos, IOR Split) (15 min)

5.       Ribe (Sanja Matić Skoko, Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov, IOR Split) (15 min)

6.       Procjena stanja u lukama s obzirom na kemijsko zagađenje (Romana Roje Busatto, Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša, IOR Split) (15 min)

11:30-12:00

PAUZA ZA KAVU

 Projekt BALMAS – Promet, kontrola i upravljanje balastnim vodama brodova

12:00-13:30

1. Podrijetlo balastnih voda u Jadranu i inovativna rješenja za obradu balastnih voda (Damir Zec, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci)

2. Pravni okvir za upravljanje balastnim vodama u Republici Hrvatskoj i pretpostavke za dugoročnu održivost Strategije upravljanja balastnim vodama na Jadranu (Vjeko Barač, Hrvatski registar brodara)

13:30-14:30

RUČAK

14:30-15:30

Kontrola balastnih voda na brodovima – tko, kada, kako? (Matej David, Matej David Consult d.o.o., Izola)

15:30-15:45

PAUZA ZA KAVU

15:45-16:30

Procjena rizika za izuzeće provedbe mjera upravljanja balastnim vodama prije ispuštanja (Matej David, Matej David Consult d.o.o., Izola)

16:30-17:30

OKRUGLI STOL  – Upravljanje i kontrola balastnih voda u Jadranu – izazovi i perspektive

 

Skip to content