Fitoplankton

U plankton (grč. planktons – putnik, lutalica) spadaju organizmi manji od 2 cm, koji naseljavaju vodeni stupac, lebde u vodi ili raspolažu s ograničenim mogućnostima kretanja, te ovise o gibanju vodenih masa (Hensen, 1887).

Fitoplankton je biljna komponenta planktona. Obuhvaća uglavnom jednostanične autotrofne i miksotrofne organizme, te jednostanične i višestanične cijanobakterije (modrozelene alge). Fitoplanktonski organizmi su najbrojniji u osvijetljenoj, eufotičkoj zoni, gdje uz pomoć sunčeve svjetlosti provode proces fotosinteze, odnosno izgradnje nove organske tvari. Riječ je o primarnim proizvođačima organske tvari, čija ukupna godišnja neto proizvodnja iznosi između 15 x 10^9 i 18 x 10^9 tona ugljika. Oni su temelj života u moru.

Fitoplankton Jadrana se po svojim morfološkim i fiziološkim karakteristikama može svrstati u nekoliko glavnih skupina: dijatomeje, dinoflagelati, kokolitoforide, silikoflagelati i mikroflagelati. U Jadranskom moru najveći broj fitoplanktonskih organizama (više od 80 %) je iz skupine dijatomeja.

Prema recentnoj literaturi fitoplanktonske vrste se svrstavaju prema slijedećoj taksonomskoj raspodjeli (Viličić, 2002).

CARSTVO – PROTOCTISTA

ODJEL DINOPHYTA – dinoflagelati
ODJEL CHRYSOPHYTA
RAZRED Bacillariophyceae – dijatomeje
RAZRED Prymnesiophyceae
RED Coccosphaerales (sin. Coccolithophoridae) – kokolitoforidi
RAZRED Chrysophyceae
RED Dictyochales (sin.Silicoflagellatae) – silikoflagelati

 

Realizirano u sklopu diplomskog rada Vane Mitrović
(mentor: Živana Ninčević Gladan)

Skip to content