Dijatomeje

Carstvo PROTOCTISTA
Odjel CHRYSOPHYTA
Razred Bacillariophyceae ( sin. Diatomeae )

Dijatomeje (alge kremenjašice) su jednostanični autotrofni organizmi koji žive pojedinačno ili u kolonijama. Nalazimo ih u moru, boćatoj i slatkoj vodi, te u vlažnoj zemlji. Postoje planktonski oblici i oni koji žive na supstratu ili su za njega pričvršćeni. Dijatomeje nemaju bičeve, lebde u vodi i u potpunosti ovise o horizontalnom i vertikalnom gibanju vodenih masa.

Stanica dijatomeja nema staničnu stijenku već je nakon stanične diobe obavijena periplastom. Ispod plazmaleme nalaze se vezikule u kojima se sintetizira amorfni i netopljivi opal (SiO2 x H2O) iz netopljivog silicija, koji je u moru prisutan u obliku ortosilicijeve kiseline (H2SiO4) i njezinih topljivih polimera. Ljušturica (frustula) se sastoji od 2 dijela (valve), od kojih veći dio, kao poklopac kutije, pokriva manji dio. Valve mogu biti različitih oblika (okrugle, eliptične, stožaste ili valovite), a bočno su položene u pleure. Pleure gornjeg i donjeg dijela ljušturice stvaraju pojas. Imaju velike vakuole koje zapremaju 90% staničnog prostora. S obzirom na strukturu ljušturice dijelimo ih na Centricae koje imaju radijalnu strukturu u odnosu na centralnu točku i pretežno su planktonski oblici, i Pennatae koje su izdužene i prevladavaju u bentosu.

Pigmenti dijatomeja su klorofili a i c, te karotenoidi (beta karoten i fukoksantin).

Klorofil c omogućuje im korištenje svjetlosnih zraka valnih duljina koje prodiru dublje u more, a time uvjetuje i njihovu vertikalnu raspodjelu. Pigmenti su smješteni u kloroplastima koji su obično mali i brojni. Proizvodi asimilacije su lipidi, dok škrob nikada ne stvaraju.

Dijatomeje se razmnožavaju vegetativno i spolno. Kod vegetativnog se načina valve razmaknu, a protoplazma se podijeli te nastupi mitoza jezgre. Obje nove stanice dobiju po jednu valvu od roditeljske stanice koja postaje gornja odnosno veća valva dok manju stvaraju same. Na ovaj način postepeno dolazi do smanjivanja veličine stanice. Kada stanica dođe do veličine kod koje se ne može dalje dijeliti, dolazi do posebnog načina diobe poznatog kao proces auksosporulacije kod kojeg je često uključen i spolni proces. Osnovni princip auksosporulacije je stvaranje velike auksospore koja zatim izlučivanjem formira veću ljušturu. Uočeno je spolno razmnožavanje mikrosporama koje imaju 2 biča; spajaju se male stanice bez silicijeve membrane te stvaraju zigotu koja daje normalnu stanicu.

U nepovoljnim uvjetima dijatomeje mogu stvarati trajne ciste (spore) s tvrdom silificiranom ljušturicom koja ima karakteristične nastavke kod različitih vrsta. Trajne spore padnu na dno gdje mogu preživjeti nepovoljnu godišnju sezonu i ponovno se aktivirati kada nastupe povoljni uvjeti.

Asterionella formosa syn.Bleakeleya notata
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Pennales
Šifra: asfo
Opis: Nejednaki polovi valva. Stanice u lancima povezuju se preko završetaka na valvi. Valve su izdužene sa zadebljalim polovima. Nema septe i rafe.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Kolonije
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 40 do 130 ( dužina u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Živi u toplijim morima, uzrok je cvatnji u eutrofnim jezerima
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Asterionella japonica syn.Asterionella glacialis
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Pennales
Šifra: asja
Opis: Stanice s nejednakim krajevima u valvalnom i pleuralnom položaju. Stanice su povezane u spiralne lance pomoću dijelova valve. U pleuralnom su položaju stanice trokutaste, a u valvalnom su položaju okruglaste.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Kolonije
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 30 do 150 ( dužina u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Neritička vrsta, kozmopolit, živi u hladnim do umjerenim obalnim vodama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)

Bacillaria paxillifera syn.Bacillaria paradoxa
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Pennales
Šifra: bapa
Opis: Stanice su pravokutne u pleuralnom položaju i u živom stanju međusobno se kližu, mijenjajući oblik lanca. Rafa se pruža od pola do pola valve, s jakim fibulama, a koste su paralelne i transverzalne.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Kolonije
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 100 do 158 ( dužina u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolitska vrsta
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Bacteryastrum delicatulum
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: bade
Opis: Unutrašnje su sete ravne i šire se u jednoj ravnini. Terminalne sete nisu razgranjene i usmjerene su prema lancu.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 6 do 20 μm (u promjeru )
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Živi u umjerenim vodama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Bacteryastrum hyalinum
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: bahy
Opis: Svaka valva na apikalnom dijelu nosi više od dvije sete. Sete su raširene pervalvalno. Karakteristične su sete na vršnoj stanici - terminalne sete, koje se šire poput kišobrana. Statospore su velike i glatke.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 13 do 56 μm (u promjeru )
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Živi uglavnom u umjerenim vodama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Biddulphia mobiliensis syn.Odontella mobiliensis
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: bimo
Opis: Iz središta valve pružaju se dugi cjevasti nastavci ( izdužene rimoportule ) kojima se stanice pridržavaju u lancima. Valve su bipolarne, a na svakom se polu uzdiže ocel i produžetak ("rog").
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 60 do 130 μm (u promjeru )
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Široko rasprostranjena
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Cerataulina bergonii syn.Cerataulina pelagica
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: cebe
Opis: Stanice su cilindrične i povezuju se u lance. Od ruba valve pružaju se izbočenja i nastavci u obliku zašiljenih krila. Krila na valvama jedne stanice međusobno su pomaknuta za 90 stupnjeva. Krilima se stanice međusobno povezuju u lance. Na valvi ispod šiljaka krila nalaze se isprugani oceli. Kopule su brojne. Između stanica zaostaju uske aperture.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 7 do 56 μm (u promjeru )
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolitska vrsta
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Chaetoceros affinis
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: chaf
Opis: Svaka valva na apikalnom dijelu nosi po dvije sete. Sete su šuplji izdanci koji se protežu od ruba valve. Stanice su najčešće povezane u ravne lance. Položaj i uzglobljenost seta pridržava stanice u lancima. Između stanica nalaze se otvori (otvori, prozori, aperturae). Sete na vršnim stanicama (terminalne sete) razlikuju se po veličini i obliku od onih kod unutrašnjih stanica (interkalarne sete). Terminalne sete snažnije su od interkalarnih seta. Polovi susjednih stanica se dodiruju. Aperture su uske. Resting spore s manje ili više nadsvođenim valvama. Obe valve s malim bodljama.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 7 do 30 μm (u promjeru )
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolit
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Chaetoceros atlanticus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: chat
Opis: Stanice su pravokutne u pleuralnom položaju, a prozori su heksagonalni i manji od stanica. Unutrašnje sete su izravnane, a terminalne sete su kraće, V-oblika.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 12 do 46 μm (u promjeru )
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolitska vrsta
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Chaetoceros compressus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: chco
Opis: Lanci su često jako dugi i ravni sa stanicama koje više ili manje okružuju os lanca. Aperture su različitih oblika ? sa 4 ili 6 strana. Sete izlaze s unutrašnje strane od ruba valve. Postoje dva tipa unutrašnjih seta ? tanje i čvr?će, usmjerene prema kraju lanca. Resting spore su glatke.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 5 do 40 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Široko rasprostranjena vrsta
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)

Chaetoceros constrictus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: chcn
Opis: Lanci su ravni. Valve su uspravne. Rubovi susjednih stanica se dodiruju. Aperture su široke i pravilne, i malo su nagnute prema centru. Terminalne sete se razdvajaju pod oštrim kutem. Uočljivo je suženje između plašta valve i lanca. Resting spore su s nejednako nadsvođenim bodljikavim valvama.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 12 do 40 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Sjeverna hemisfera
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Chaetoceros curvisetus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: chcu
Opis: Stanice su cilindrične, sete se pružaju na suprotnu stranu od zakrivljenosti staničnog lanca, što je vidljivo u pleuralnom položaju stanica. Aperture su velike, a plastidi su pločasti. Resting spore su glatke; primarna valva je dosta zaobljena, a sekundarna valva je malo zaobljena, gotova ravna.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 6 do 40 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Široko rasprostranjena vrsta
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Chaetoceros dadayi
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: chda
Opis: Sete izlaze iz ruba valve, s jedne strane lanca su kraće, a s druge su strane duže. Neke duge sete pružaju se prema jednom , a druge prema drugom kraju lanca. Često su u zajednici s tintinidom.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 10 do 15 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Živi u toplim vodama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Chaetoceros danicus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: chdn
Opis: Valve su jednake i ravne. Sete su duge i ravne. Sete koje izlaze s gornje i donje valve međusobno su postavljene pod kutom ( s obzirom na valvalnu ravninu ), a šire se okomito na pervalvalnu os. Stanice su često pojedinačne, ili su lanci sastavljeni od manjeg broja stanica. Aperture između stanica su male.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 5 do 20 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Široko rasprostranjena vrsta
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)

Chaetoceros decipiens
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: chde
Opis: Stanice se dodiruju preko uglova valve. Aperture su široke i pravilne. Terminalne sete jače su od interkalarnih, a pružaju se u smjeru osi lanca. Susjedne su sete u početku spojene, a zatim se odvajaju i usmjeravaju pervalvalno.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 9 do 84 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Široko rasprostranjena vrsta
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)

Chaetoceros didymus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: chdi
Opis: Stanice su organizirane u ravnim lancima. Imaju po dva kloroplasta. Aperture su velike, a u njih ulaze ovalna izbočenja valvi. Sete izlaze iz uglova stanice. Resting spore su glatke.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 10 do 40 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Živi u toplim i umjerenim vodama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Chaetoceros diversus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: chdv
Opis: Lanci su ravni i kratki. Sete izlaze iz uglova stanica. Aperture su uske. Terminalne sete razlikuju se od interkalarnih seta, imaju U-oblik i usmjerene su paralelno s osi lanca.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 8 do 12 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Živi u toplim vodama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Chaetoceros holsaticus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: chho
Opis: Lanci su ravni i ponekad malo zaokrenuti. Sete su tanke, podižu se od unutrašnjeg ruba valve, bazalni dio izlazi dijagonalno prema vani, prelazeći preko kraja lanca; vanjski dio seta je okomit na os lanca ili se naginje prema kraju lanca. Terminalne sete se razdvajaju pod oštrim kutom. Aperture su široke i heksagonalne. Resting spore su s malim bodljama; primarna valva je veća od sekundarne valve.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 6 do 30 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Živi u hladnim vodama, često se javlja u brakičnim vodama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Chaetoceros laciniosus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: chla
Opis: Lanci su ravni i labavi. Sete su tanke; bazalni dio je paralelan s osi lanca , zatim su okomite na os lanca; vanjski dio je obično nagnut prema jednom kraju lanca. Terminalne sete su drukčije od ostalih. Aperture su visoke, eliptične, kvadratnog do pravokutnog oblika. Svaki kloroplast ima centralni pirenoid. Valve resting spora su glatke.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 8 do 42 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Sjeverni Atlantik, sjeverni Pacifik
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Chaetoceros peruvianus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: chpe
Opis: Valve su nejednake; gornja je zaobljena, a donja ravna. Iz gornje valve sete izlaze pervalvalno iz središnjeg dijela valve i približavaju se stvarajući žlijeb. Između seta na donjoj valvi izlazi kratki središnji nastavak.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 10 do 32 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Živi u toplim i umjerenim vodama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Chaetoceros socialis
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: chso
Opis: Lanci su kratki. Polovi susjednih stanica se ne dodiruju. Tri sete od dvije susjedne valve su kratke, četvrta je ravna i izdužena. Obe valve resting spora su zaobljene i glatke.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 3 do 15 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Široko rasprostranjena vrsta
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Chaetoceros tortissimus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: chto
Opis: Stanični lanci svinuti oko uzdužne osi lanca, uglavnom su ravni ili blago nagnuti. Sete su tanke, izlaze s unutrašnje strane valve i pružaju se u raznim smjerovima. Aperture su vidljive samo na uglovima. Resting spore nisu poznate.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 11 do 20 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolitska vrsta
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Coscinodiscus lineatus syn. Thalassiosira leptopus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: coli
Opis: Valve su ravne, plašt je nizak i čak koso položen.Areole su poredane u pravilnim tangencijalnim redovima. Uz rub valve se nalazi niz malih fultoportula. Ova vrsta ima velike rimoportule i zatvorene portule. Ono po čemu se razlikuje od drugih vrsta je i velika centralna areola.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4.
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 26 do 165 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Široko rasprostranjena vrsta
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Dactyliosolen mediterraneus syn. Leptocylindrus mediterraneus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: dame
Opis: Stanice su slabo silificirane i kompaktno su povezane u ravne lance. Plašt se sastoji od brojnih kopula s velikom porama.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 7 do 35 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolit, široko rasprostranjena vrsta
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Ditylum brightwellii
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: dibr
Opis: Stanice su u nizovima, a u pleuralnom položaju su pravokutne. Valve mogu biti okrugle, izdužene, trokutaste, ili četverokutaste. Iz središta svake valve pruža se dugi cjevasti nastavak. Od ruba valve proteže se resasti hrbat - ansula. Valva i plašt perforirani su ovalnim areolama. Brojni su plastidi diskoidni, smješteni uz rub stanice.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 25 do 100 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolit, iako nije nađena u polarnoj regiji
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Eucampia cornuta
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: euco
Opis: Na krajevima eliptičnih valva nalaze se izbočenja u obliku ojačanih ploča, kojima se susjedne stanice dodiruju. Aperture između izbočenja su velike. Stanice su zakrivljene. Kopule su lako vidljive svjetlosnim mikroskopom.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 13 do 60 (dužina apikalne osi u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Živi u regijama tople vode
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Fragilaria crotonensis
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Pennales
Šifra: frcr
Opis: Frustule su zadebljale u centralnom dijelu, a ponekad i na polovima. Međusobno su pričvršćene centralnim dijelom i tvore kolonije u obliku vrpce. Vanjska linija valve je linearna, s jasno vidljivim centralnim zadebljanjem. Strije su paralelne. Nema septe i rafe.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Kolonije
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 40 do 170 (dužina u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Osim u moru, živi u slatkim vodama, uzrokuje cvatnje u eutrofnim jezerima
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Grammatophora marina
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Pennales
Šifra: grma
Opis: Stanice su povezane u cikcak-lance, koji su pričvršćeni za morske makrofite i drugi supstrat. U slobodnu vodu dolaze kad ih otkidaju morske struje. U pleuralnom položaju stanice su kvadratične ili pravokutne (zbog brojnih kopula). Unutrašnja septa je ravna, s polukružno zakrivljenim krajevima. Valvarna površina je sa strijama.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: U lancima (kolonije) ili pojedinačne stanice
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 50 do 70 (dužina u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Estuarijska i neritička vrsta, epifit
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Guinardia flaccida
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: gufl
Opis: Stanice su ravne ili lagano svinute i često povezane u lance. Valve su plosnate ili lagano konkavne. Terminalni rubovi kopula se ne dodiruju ( ?otvorene kopule? ). Kloroplasti su zvjezdasti.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 25 do 90 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolitska vrsta, ali nije nađena u polarnim vodama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)

Hemiaulus hauckii
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: heha
Opis: Od ruba valve pružaju se izbočenja i dugi uski nastavci. Izbočenja s nastavcima na dvjema su valvama jedne stanice pomaknuta za 90 stupnjeva. Krilima se stanice međusobno labavo pridržavaju i povezuju u lance. Izbočenja valve su duga i s oštrim završecima. Aperture između stanica u lancima su široke. Areole su jako male.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 12 do 35 (dužina apikalne osi u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Tople i umjerene vode
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Leptocylindrus adriaticus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: lead
Opis: Stanice su slabo silificirane i kompaktno su povezane u lance. Kako se ovo smatra podvrstom vrste Leptocylidrus danicus tako su im obilježja gotovo ista. Ono po čemu se razlikuju jest odnos između pervalvarne osi i promjera, koji je veći nego kod L.danicus.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 20 do 25 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Umjerena mora kao što je Jadran
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Leptocylindrus danicus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: leda
Opis: Stanice su slabo silificirane i kompaktno su povezane u ravne lance. Sadrže brojne, male, okrugle plastide. Ovu vrstu često prepoznajemo po malim bodljama u graničnoj zoni između valve i plašta, te ponekad prema grublje strukturiranom centru valve. Kod susjednih valvi u lancu jedna je blago konveksna, a druga konkavna, nikad nisu zaravnjene.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 5 do 16 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolit, odsutan ili rijedak u subantarktičkim i antarktičkim vodama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Leptocylindrus minimus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: lemi
Opis: Stanice su slabo silificirane i kompaktno su povezane u ravne lance. Ponekad su kod ove vrste lanci malo zakrivljeni. Resting spore su globularnog oblika s cilindričnim vratom. Najčešće imaju dva izdužena kloroplasta.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 1.5 do 4.5 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolit, odsutan ili rijedak u subantarktičkim i antarktičkim vodama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Licmophora abbreviata syn.Licmophora lyngbyei
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Pennales
Šifra: liab
Opis: Stanice su heteroplanarne. Za podlogu su pričvršćene užim polom stanice.Strije su paralelne, uniserijatne. Nema rafe,a sternum je katkad teško vidljiv.Ima 10-12 strija u donjem dijelu stanice, a 14-15 strija u gornjem dijelu stanice. Septa je jako izražena.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 30 do 80 (dužina u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Neritička vrsta, ima je puno u Sjevernom i Jadranskom moru, epifit
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Lithodesmium undulatum
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: liun
Opis: U pleuralnom položaju stanice su pravokutne ili kvadratne. Povezane su u lance ili su pojedinačne. Valve su trokutaste, katkad četverokutaste. Iz središta valve pruža se cjevasti nastavak, a na rubovima valve je visok valoviti hrbat (poput opne) koji se dodiruje s hrptom susjedne stanice. Hrbat je perforiran, a pore su mnogo veće od areola na valvi. Areole na valvi šire se radijalno od središta u pojedinačnim nizovima. Na uglovima valve naglašena su izbočenja.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 37 do 93 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Toplovodne i umjerene regije
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Melosira sulcata
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: mesu
Opis: Stanice su više šire nego duže, jako su silificirane. Povezane su u lance pomoću organske tvari ili pomoću nepravilnih nastavaka. Valve su zaravnjene. Plašt je uzak. Cinguli susjednih stanica se preklapaju. Svaka stanica ima nekoliko malih, diskoidalnih kloroplasta.
Stanična stijenka: Nema je. Periplast građen od SiO4.
Organizacija: Kolonije u obliku lanaca
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 8 do 130 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni način
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa ( stvaranje auksospora ).
Rasprostranjenost: Kozmopolitska vrsta. Stanice su pričvršćene uz čestice sedimenta, ali dolaze i u planktonu.
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom po Uthermohlu (1958.)
 
Nitzschia closterium syn. Cylindrotheca closterium
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Pennales
Šifra: nicl
Opis: Stanice su vretenaste i spiralno zakrivljene. Slabo su silificirane.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 40 do 80 (dužina u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolit
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Nitzschia longissima
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Pennales
Šifra: nilo
Opis: Stanice s dugim ravnim nastavcima. Rafa je ekscentrično položena. Strije i koste teško su vidljive svjetlosnim mikroskopom. Može se zamijeniti s vrstom Nitzschia closterium.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 140 do 800 (dužina u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolit
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Pleurosigma elongatum
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Pennales
Šifra: plel
Opis: Stanice su plosnate, a valve su sigmoidne. Prisutna su dva ili četiri izdužena plastida ispod valve. Rafa je ravna ili zakrivljena, a proteže se središtem valve. Strije se sijeku pod raznim kutovima. Stanice roda Pleurosigma pričvršćene su za podlogu, a desetina vrsta dolazi u planktonu.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 120 do 130 (dužina u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Umjereno topla mora
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Proboscia alata syn.Rhizosolenia alata f. gracillima
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: pral
Opis: Produžetak valve (proboscis) nema trnasti nastavak (processus). Auksospore su terminalne. Obično stanica ima tzv.vitice (claspers).
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 2.5 do 13 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Široko rasprostranjena
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Pseudonitzschia spp.
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Pennales
Šifra: pseu
Opis: Vrste ovog roda su u Sredozemnom moru donedavno svrstavane u rod Nitzschia. Od roda Nitzschia razlikuju se po strukturi valve-u području rafe. Rafu prelaze "mostovi" - fibulae, koje se nastavljaju na costae. Stanice sintetiziraju neurotoksin - domoičnu kiselinu.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 50 do 150 (dužina u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolit
Toksičnost: Toksična vrsta
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)

Rhizosolenia calcar-avis syn.Pseudosolenia calcar-avis
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: rhca
Opis: Cilindrične su stanice pojedinačne ili povezane u lance. Valva je produžena u cjevasti trnasti nastavak (processus) u obliku pandže bez otaria. Ventralni dio valve spaja se s analognom strukturom na susjednoj stanici u lancu. Plašt se sastoji od brojnih kopula koje određuju dužinu cilindrične stanice.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 40 do 44 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Duž Golfske struje i uz obale Atlantika
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Rhizosolenia delicatula syn.Guinardia delicatula
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: rhde
Opis: Stanice su u lancima ili pojedinačne. Valve su zaravnjene s tankim izdancima. Stanice imaju 2-8 velikih kloroplasta, od kojih svaki sadrži po jedan veliki pirenoid.Stanice ponekad dosežu veličinu i do 49 mikrometara u promjeru.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 9 do 22 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Široko rasprostranjena vrsta, posebno u toplim i umjerenim vodama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Rhizosolenia fragilissima syn. Dactyliosolen fragilissimus
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: rhfr
Opis: Stanice su ravne i često u lancima. Rubovi kopula se međusobno čvrsto spajaju. Nastavak valve je u njezinoj sredini i njime se stanice pridržavaju.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 8 do 70 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Široko rasprostranjena vrsta
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Rhizosolenia imbricata
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: rhim
Opis: Valve su zakrivljeno stožaste, trnasti nastavak je uleknut u bazalnom dijelu i naglo sužen u distalnom dijelu. Otaria su mala i nalaze se uz bazalni dio trnastog nastavka.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 2.5 do 57 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Široko rasprostranjena, iako ne u polarnim regijama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Rhizosolenia robusta
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: rhro
Opis: Stanice su S-oblika. Valve su zakrivljene i uzdužno isprugane. Kopule su poput ogrlice. Trnasti nastavak je kratak, poput igle.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 48 do 400 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Živi u toplovodnim regijama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Rhizosolenia stolterfothii syn.Guinardia striata
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: rhst
Opis: Stanice nemaju proboscis, pa je vrsta prebačena u rod Guinardia. Stanice su zakrivljene i u spiralnim lancima. Valve su ravne, zaokružene na rubovima. Processus valve užljebljuje se s uleknućem u susjednoj stanici. Kopule su zašiljene na krajevima.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 6 do 45 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolit, iako nije viđena u polarnim vodama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Rhizosolenia styliformis
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: rhsy
Opis: Otaria nekad završava iza baze izdanka, a ponekad se pruža duž kratkog bazalnog dijela izdanka. Otaria su inače karakteristika svih vrsta roda Rhizosolenia.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 23 do 90 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Sjeverni dio sjevernog Atlantskog oceana
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Schroderella delicatula syn. Detonula pumila
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: scde
Opis: Relativno duge stanice povezane su u lance. Na valvi postoji jedan središnji nastavak-fultoportula, te niz rubnih nastavaka- rimoportula i fultoportula. Nastavci dviju susjednih valva susreću se na sredini između dviju valvi. Uz rubni su dio stanice mnogobrojni zvjezdasti plastidi.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 16 do 42 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Široko rasprostranjena
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Skeletonema costatum
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: skco
Opis: Stanice su u obliku leće, eliptične, ili cilindrične sa zakrivljenim krajevima. Povezane su u lance preko rubnih nastavaka valve - fultoportula. Lanci su dugi, uski, i obično ravni. Dugačke rubne fultoportule su žljebaste i spajaju se na sredini između dviju stanica. Prostor između stanica često je duži nego same stanice. Stanice sadržavaju po dva kromatofora, a nukleus je centralno položen. Pojedinačni plastidi su duboko razdijeljeni na režnjeve.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4.
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 2 do 21 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam ( fotosinteza )
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolitska vrsta, živi u svim umjerenim morima. Nema je jedino na području visokog Arktika i Antarktika.
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu ( 1958. )
 
Striatella unipunctata syn.Fragilaria unipunctata
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Pennales
Šifra: stun
Opis: Monospecifični rod u moru, epifit. Stanice su plosnate, pa leže pleuralno i povezane su u lance. Stanice su pravokutne s odrezanim uglovima. Na polovima valve nalaze se male okrugle pore (poreli), a u nastavku je rimoportula, poravnana sa sternumom. Pleuralno se vide brojne kopule s dugim septama.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 50 do 64 (širina i dužina u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Nađena je u toplim i tropskim vodama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Thalassionema nitzschioides
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Pennales
Šifra: thni
Opis: Stanice su ravne, u cikcak ili u perjastim kolonijama. Valve su izopolarne (slične). Sternum je širok. Uz rub valve je jedan red okruglih areola. Vanjski otvor areola premošćuje jedna ili više poluga Y-oblika, s nastavkom prema van. Na polu s unutrašnje strane valve je rimoportula, koja s vanjske strane može prijeći u trnasti nastavak.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 10 do 110 (dužina u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Neritička vrsta, kozmopolit, ne pojavljuje se samo u polarnim regijama
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Thalassiosira decipiens
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: thde
Opis: Stanice su diskoidne, u lancima ili pojedinačne, uklopljene u sluz. Pervalvarna os kraća je od promjera valve. Niti koje povezuju stanice duže su od pervalvarne osi. Valva je ravna, a areole se nižu u zavojitim tangencijalnim nizovima. Jasna je granica između pojasa i valvokopule. Kod ove vrste ne postoji središnja fultoportula, te nema trnovitih nastavaka na valvi.
Stanična stijenka: Nema je. Periplast građen od SiO4.
Organizacija: Žive pojedinačno ili u lancima ( kolonije )
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 12 do 39 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni način
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa ( stvaranje auksospora ).
Rasprostranjenost: Više litoralna nego planktonska vrsta. Nalazimo je u poznatim unutrašnjim morima, estuarijima, zaljevima i plitkim obalnim vodama.
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom po Uthermohlu (1958.)
 
Thalassiosira rotula
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Centrales
Šifra: thro
Opis: Stanice su plosnate i diskoidne. Ispod valvokopule nalazi se proširena i često zadebljala kopula. Struktura valve sadrži brojne fultoportule. Nema heksagonalnih areola. Stanice su povezane tankom niti.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 8 do 55 μm (u promjeru)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Široko rasprostranjena
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Thalassiothrix frauenfeldii
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Pennales
Šifra: thfr
Opis: Stanice grade kolonije u obliku zvijezde ili cik-cak vrpci. Ljušturice su jako uske i linearne, na jednom kraju stožasto zaobljene, dok je drugi kraj obično nešto širi, a završava klinastim suženjem. Rubni trnovi su mali, ali pravilni.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 55 do 103 (dužina u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Kozmopolit
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Thalassiothrix mediterranea syn. Lioloma pacificum
Odjel: Chrysophyta
Razred: Bacillariophyceae (syn. Diatomeae)
Red: Pennales
Šifra: thme
Opis: Nema rubnih areola, nego je prisutan niz struktura koje daju prugast izgled ruba valve. Stanice su izrazito heteropolarne, pojedinačne ili s jedne strane, valvama pričvršćene u koloniju. Stanice su uzdužno spiralno svinute. Sternum je uži uz krajeve, a širi u sredini valve.
Stanična stijenka: Nema je. Postoji periplast građen od SiO4 .
Organizacija: Uglavnom u kolonijama
Pigmenti: Klorofil a, fukoksantin
Veličina: od 525 do 1920 (dužina apikalne osi u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa (stvaranje auksospora)
Rasprostranjenost: Tople i umjereno tople vode
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)
 
Skip to content