Kokolitoforide

Carstvo PROTOCTISTA
Odjel CHRYSOPHYTA
Razred PRYMNESIOPHYCEAE (sin.Haptophyceae)
Red COCCOSPHAERALES (sin.Coccolithophoridae)

U moru su poznate pod zajedničkim nazivom kokolitoforide čije su stanice (kokosfere) pokrivene kalcitnim pločicama različite veličine i oblika (kokolitima). Ovi jednostanični fitoplanktonski organizmi najčešće žive pojedinačno, a ponekad se udružuju u kolonije. Poznato je oko 300 vrsta. Riječ je uglavnom o morskim vrstama, premda postoji mali broj vrsta koje žive u slatkim i boćatim vodama.

Njihovi pigmenti su klorofil a i c, alfa i beta karoten, te diotoksantin. Kao rezervnu tvar stvaraju zrnca leukozina i kapljice ulja.

Posjeduju dva biča i dva kromatofora smještena u stijenci. S obzirom na veličinu svrstavamo ih u nanoplankton.

Kokolitoforide imaju složen životni ciklus koji uključuje 3 stadija:

  • bentoski stadij s nitasto udruženim stanicama
  • planktonski, flagelatni stadij bez kokolita
  • planktonski, flagelatni stadij s kokolitima i ponekad s haptonemom (treći bič).

Razmnožavaju se dijeljenjem stanica po dužini i obnavljanjem preostalih kokolita. Kokolitoforide u morima viših geografskih širina često uzrokuju intenzivno cvjetanje. Pri tome stanice i kokoliti uzrokuju specifično rasipanje svjetlosti, fenomen poznat kao ” bijela voda”. Stanice za vrijeme cvjetanja izlučuju hlapljive sumporne spojeve (dimetilsulfid) koji iz mora prelazi u atmosferu.

Ovi organizmi su autotrofni i heterotrofni na što ukazuju i velike dubine do kojih mogu obitavati. Naime, često ih nalazimo na dubini od nekoliko stotina metara, a u Atlantskom su oceanu nađene čak na dubini od 4000 metara.

Calciosolenia murrayi syn. Calciosolenia sinuosa
Odjel: Chrysophyta
Razred: Prymnesiophyceae (syn.Haptophyceae)
Red: Coccosphaerales (syn.Coccolithophoridae)
Šifra: camu
Opis: Stanice su duge, cilindrične, oba kraja završavaju s jednom ili više dugih bodlji. Stanice imaju po dvije flagele. Kokoliti se sastoje od skafolita ( kokoliti u obliku lađe) s centralnim dijelom koji je građen od naizmjenično poslaganih elemenata u obliku vrpce.
Stanična stijenka: Nema je. Stanice su pokrivene kalcitnim pločicama - kokolitima.
Organizacija: Pojedinačne stanice
Pigmenti: Klorofil a, 19'-heksanoiloksifukoksantin
Veličina: od 15 do 100 μm (u promjeru )
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa
Rasprostranjenost: Toplije vode
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)

Calyptrosphaera sphaeroidea
Odjel: Chrysophyta
Razred: Prymnesiophyceae (syn.Haptophyceae)
Red: Coccosphaerales (syn.Coccolithophoridae)
Šifra: casp
Opis: Stanice su sferične i imaju dvije flagele jednake duljine i haptonemu. Kokoliti su eliptični prema vani, međusobno se dodiruju i dugi su 1-1,5 mikrometar. Kloroplasti su smeđe-žute boje.
Stanična stijenka: Nema je. Stanice su pokrivene kalcitnim pločicama - kokolitima.
Organizacija: Pojedinačne stanice
Pigmenti: Klorofil a, 19'-heksanoiloksifukoksantin
Veličina: od 7 do 12 μm (u promjeru )
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam (fotosinteza)
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa
Rasprostranjenost: Sjeverni Atlantik, Tihi ocean, Norveško i Sredozemno more
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)

Syrachosphaera pulchra syn. Coronosphaera mediterranea
Odjel: Chrysophyta
Razred: Prymnesiophyceae (syn.Haptophyceae)
Red: Coccosphaerales (syn.Coccolithophoridae)
Šifra: sypu
Opis: Biflagelatne, sferične do eliptične stanice. Kokoliti su dimorfni i nalaze se samo u jednom sloju. Centralni dio s običnim kokolitima izgleda kao nestrukturirana hrpa, sastavljena od dva zaravnjena dijela povezana transverzalnom strukturom u obliku kobilice, koja je smještena na ili blizu središta.
Stanična stijenka: Nema je. Stanice su pokrivene kalcitnim pločicama - kokolitima.
Organizacija: Pojedinačne stanice
Pigmenti: Klorofil a, 19'-heksanoiloksifukoksantin
Veličina: od 13 do 17 ( dužina u mikrometrima)
Stanište: More
Ishrana: Autotrofni organizam
Rezervna tvar: Krizolaminarin
Razmnožavanje: Spolno i nespolno, te izmjena nespolnog i spolnog ciklusa
Rasprostranjenost: Široko rasprostranjena vrsta
Toksičnost: Nije toksična
Način određivanja vrste: Metoda mikroskopiranja inverznim mikroskopom prema Uthermohlu (1958.)

Skip to content