Organizatori

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
www.izor.hr

Hrvatski hidrografski institut, Split
www.hhi.hr

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković, Rovinj
www.cim.irb.hr

Brodarski Institut, Zagreb
www.hrbi.hr

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH
www.mzoip.hr

Svjetska banka
www.worldbank.org

Skip to content