Sve novosti

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje -u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, u Laboratoriju za akvakulturu- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) godine, s punim radnim vremenom. Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto položaj I. vrste – Rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi- Šef financijske službe – jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Uvjeti: VSS stečena sukladno ranije važećim propisima, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje -doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne prirodne znanosti za rad na projektu UIP-2019-04-8401 Ekologija aerobnih anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru koji financira HRZZ, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje 1.u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, u Laboratoriju za akvakulturu- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) godine, s punim radnim vremenom, 2.u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručnog […]

 • Kreće HRZZ projekt o strnim bentoskim vrstama

  Od 15.01.2019. službeno kreće znanstveni projekt o stranim bentoskim vrstama. Uskoro više!

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje a)  suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda  u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje geofizika, u Laboratoriju za fiziku mora- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) godine, s punim radnim vremenom, b) suradnika u suradničkom […]

 • Poništenje natječaja i natječaj

  Poništenje natječaja i natječaj INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA za radno mjesto rukovoditelj odsjeka- šef financijske službe- položaj I. vrste- objavljenog u Narodnim novinama br. 82 od 4.9.2019. i ispravka objavljenog u Narodnim novinama broj 84 od 6.9.2019. NATJEČAJ za radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj […]

 • NATJEČAJ za izbor – jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik- prvi izbor, u znanstvenom području: biotehničke znanosti, znanstvenom polju: biotehnologije, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za akvakulturu.

  INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za izbor –  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik- prvi izbor, u znanstvenom području: biotehničke znanosti, znanstvenom polju: biotehnologije, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u  Laboratoriju za akvakulturu. Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj […]

 • NATJEČAJ za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, prvi izbor, u području prirodnih znanosti polju interdisciplinarne prirodne znanosti, u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju

  Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-02/19-04/00077, Urbroj: 533-03-19-0002 od 02. listopada 2019.  a u skladu s člankom 40. Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13,  139/13, 101/14-Odluka i Rješenje USRH i 60/15-Odluka USRH), Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište […]

 • NATJEČAJ za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti polju interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru, u Laboratoriju za fiziku mora

  Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-02/19-04/00049, Urbroj: 533-03-19-0002 od 11. srpnja 2019.  a u skladu s člankom 40. Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13,  139/13, 101/14-Odluka i Rješenje USRH i 60/15-Odluka USRH), Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište […]

Skip to content