Sve novosti

 • Sluzave cvatnje mikroalga

  Nastaju zbog otpuštanja organske tvari iz stanica mikroalga. Uglavnom su to ugljikohidrati, karboksilne kiseline, polisaharidi odnosno neškodljivi organski spojevi nastali procesom fotosinteze. Naime, mikroalge su glavni primarni proizvođači i za morski ekosustav su ono što su biljke na kopnu. Procesom fotosinteze proizvode kisik i organsku tvar, a oni sami su hrana za zooplankton i prva […]

 • Proljetno ruho

 • MASOVNA PRISUTNOST MEDUZA U JADRANSKOM MORU

    Pozivamo sve zainteresirane da se priključite webinaru u sklopu projekta ARGOS, na temu „Masovna prisutnost meduza u Jadranskom moru: procjene zdravstvenog stanja i budućih perspektiva bioloških morskih resursa“ koji će se održati u četvrtak 27. svibnja u 14:00 sati. Na predavanju će biti prisutni stručnjaci biolozi i prirodoslovci kao predstavnici najvažnijih znanstvenih institucija koje […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje -u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, u Laboratoriju za akvakulturu- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) godine, s punim radnim vremenom. Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto položaj I. vrste – Rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi- Šef financijske službe – jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Uvjeti: VSS stečena sukladno ranije važećim propisima, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje -doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne prirodne znanosti za rad na projektu UIP-2019-04-8401 Ekologija aerobnih anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru koji financira HRZZ, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje 1.u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, u Laboratoriju za akvakulturu- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) godine, s punim radnim vremenom, 2.u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručnog […]

 • Kreće HRZZ projekt o strnim bentoskim vrstama

  Od 15.01.2019. službeno kreće znanstveni projekt o stranim bentoskim vrstama. Uskoro više!

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje a)  suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda  u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje geofizika, u Laboratoriju za fiziku mora- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) godine, s punim radnim vremenom, b) suradnika u suradničkom […]

 • Poništenje natječaja i natječaj

  Poništenje natječaja i natječaj INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA za radno mjesto rukovoditelj odsjeka- šef financijske službe- položaj I. vrste- objavljenog u Narodnim novinama br. 82 od 4.9.2019. i ispravka objavljenog u Narodnim novinama broj 84 od 6.9.2019. NATJEČAJ za radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj […]

Skip to content