webmail

Mrežno sučelje za pristup elektronskoj pošti (webmail)

Osim klasičnim načinom korišteljem specijaliziranih programa, elektronička pošta može se koristiti putem mrežnog sučelja. Za to je potrebna veza na Internet i bilo koji mrežni preglednik (web browser).

Djelatnici Instituta poštu mogu čitati na više načina:

Korištenjem webmail programa sa servera Instituta na adresi:

http://jadran.izor.hr/webmail

Pošto konekcija ide putem kriptiranog protokola (https) koji zahtjeva poseban sigurnosni certifikat, treba u pregledniku dodati iznimku (add exception) i dozvoliti odlazak na pomenutu lokaciju. Iako Institut nema poseban dodatan sigurnosni certifikat, korištenje webmaila je sasvim sigurno. Nakon ulaska korisnik se autorizira svojim korisničkim imenom i zaporkom koje koristi za čitanje elektroničke pošte.

Korištenjem posebnog Carnetovog webmail servisa na adresi:

http://webmail.carnet.hr

Na ulasku u webmail aplikaciju korisnik se autorizira svojim elektronskim identitetom (često korištenim za upis radova u CROSBI). Korisničko ime je oblika korisnik@izor.hr (treba sve upisati). Nakon prvog ulaska u aplikaciju, aplikacija će korisnika pitati korisničko ime i zaporku za pristup elektronskoj pošti (korisničko ime je tu bez dodatka @izor.hr). Ovo je samo kod prvog ulaza u aplikaciju poslije je dovoljan samo elektronski identitet. Ova aplikacija ima brojne prednosti kao što su mogućnost uvoza adresara, prilagođenost prikaza za pristup sa mobilnih uređaja, mogućnost postavljanja filtera,kalendar, zadaci, …

Skip to content