Posjeta University of South Bohemia u Češkim Budjovicama (Češka Republika)

Zahvaljujući ERASMUS + stipendiji, naša doktorandica Ana Vrdoljak provela je tri mjeseca u Češkoj, na Sveučilištu u Češkim Budjovicama. Radila je ekstrakciju DNK iz mikrobnih uzoraka te iz amplificiranih 18S i 16S rRNA gena protista i bakterija upotrebom PCR metode. Također se bavila kloniranjem i analizirala nizove sekvenci kako bi rekonstruirala filogenetski stablo. Naučila je kako obrađivati uzorke za CARD FISH metodu kako dizajnirati probe za FISH. Ovo je bilo vrlo vrijedno iskustvo jer je imala priliku raditi u vrlo dinamičnom okruženju s izvrsnim znanstvenicima.

Posjeta University of South Bohemia

Posjeta University of South Bohemia

Skip to content