Procjena bioloških resursa Jadrana na osnovi planktona

Karlovac, J., T. PucherPetković , T. Vučetić, and M. Zore-Armanda (1974), Procjena bioloških resursa Jadrana na osnovi planktona, Acta Adriatica, 16(9): 157-164.

Skip to content