Projekt AdriaClim

AdriaClim – Informiranje, praćenje i upravljački alati za strategije prilagodbe klimatskim promjenama u jadranskom priobalnom području

Program: Interreg Italy – Croatia CBC Programme

Trajanje projekta: 1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2022.

Ukupni proračun projekta: € 8.823.415,00, od čega je iz ERDF-a sufinancirano € 7.499.902,75 (85%).

Proračun Instituta za oceanografiju i ribarstvo: € 526.495,00 (85% ERDF, 15% IOR)

Poveznica na web stranicu projekta AdriaClim:

https://www.italy-croatia.eu/web/adriaclim

 

Vodeći partner: ARPAe (Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia dell´Emilia-Romagna – Regionalna agencija za prevenciju, okoliš i energiju regije Emilia Romagna)

 

Partneri na projektu:

 • Istituto delle Scienze Marine (ISMAR ) Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (Italija)
 • Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto (Italija)
 • Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Dubrovačko-neretvanska županija
 • Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković
 • Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
 • Institut za oceanografiju i ribarstvo
 • Regione Apulia (Italija)
 • Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Italija)
 • Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Italija)
 • Agenzia regionale per la protezione ambientale del Friuli Venezia Giulia (Italija)
 • Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, Italija)
 • Regione Marche (Italija)
 • Azienda Ulss N. 3 Serenissima (Italija)
 • Regione Molise (Italija)
 • Regione Emilia-Romagna (Italija)
 • Comune di Venezia (Italija)
 • Istarska županija

 

 

Projekt AdriaClim usmjeren je na praćenje klimatskih promjena unaprijeđenim sustavima mjerenja i modeliranja u devet jadranskih pilot-područja (šest talijanskih i tri hrvatska). Na temelju rezultata monitoringa s integriranim modelskim sustavima izradit će se znanstveno utemeljene smjernice za definiranje novih i ažuriranje postojećih regionalnih i lokalnih strategija prilagodbe i ublažavanja učinaka klimatskih promjena.

 

Ciljevi projekta:

 • povećanje kapaciteta prilagodbe obalnog područja na klimatske promjene temeljem rezultata unaprijeđenog monitoringa (mjerni sustavi s integriranim modelima)
 • unapređenje znanja, kapaciteta i suradnje u praćenju i modeliranju klimatskih promjena u programskom području
 • izrada strategije ublažavanja nepovoljnih učinaka klimatskih promjena na rizična priobalna i morska područja
 • razvoj naprednog informacijskog sustava, alata i pokazatelja za optimalno planiranje prilagodbe na klimatske promjene i ublažavanje njihovih posljedica

U projektni tim Instituta za oceanografiju i ribarstvo uključeni su znanstvenici i stručni suradnici iz četiri laboratorija: Laboratorij za fiziku mora, Laboratorij za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju, Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša i Laboratorij za mikrobiologiju, a njihove aktivnost su vezane za dva pilot područja: Kaštelanski zaljev i estuarij rijeke Neretve.

 

Voditelj projektnih aktivnosti unutar Instituta za oceanografiju i ribarstvo: dr. sc. Gordana Beg Paklar

 

 

 

Tagovi:
Skip to content