Protočni citometar

Protočni citometar se koristi za karakterizaciju i kvantifikaciju različitih organizama unutar mikrobne zajednice na temelju fizikalnih svojstava stanica.

Skip to content