Mrežne aplikacije

Kod pristupanja i rukovanja podacima dat je naglasak na pristup putem mrežnih aplikacija (putem Internet preglednika). Za vlastite potrebe i za potrebe suradničkih institucija razvijene su brojne mrežne aplikacije od kojih su najvažnije:

Dnevni pristup na sve mrežne sadržaje Instituta koji osim spomenutih aplikacija sadrži i mrežnu kameru, te izračun visokih i niskih voda kreće se od 1000 do 3000 pojedinačnih posjeta.

Skip to content