Spektrofotometri (Shimadzu UV Mini 1240)

Laboratorij raspolaže s dva spektrofotometra (Shimadzu UV Mini 1240) koji služe za određivanje koncentracija hranjivih soli u uzorcima morske vode i sedimenata

Skip to content