SUSHI DROP – SUstainable fiSHeries wIth DROnes data Processing

2019-2021 – INTERREG ITALY – CROATIA

U novije vrijeme zaštita osjetljivih morskih područja sve više se temelji na točnim i neinvazivnim metodama opisivanja morskih ekosustava. Pouzdane i ažurirane informacije i podaci o stanju morskih resursa ključni za donošenje adekvatnih mjera upravljanja i zaštite. Od iznimne je važnosti poboljšati znanje o morskom dnu i bentoskim zajednicama koje ga nastanjuju kako bi se pravilno procjenjivalo i upravljalo pritiscima i utjecajima ljudskih aktivnosti na ključne parametara okoliša morskog ekosustava. Informacije prikupljene tijekom ovog projekta omogućiti će predlaganje najprikladnijih mjera očuvanja resursa, kao što su npr. prijedlozi novih zaštićenih područja ili novih Natura 2000 područja. Opći cilj projekta je implementacija senzorskog sustava pomoću podvodnog drona (autonomna ronilica) UUV-a koji će korištenjem akustičkih i optičkih instrumenata opisivati demerzalna naselja u dubokim vodama. Takav sustav omogućit će praćenje stanja okoliša i procjenu indeksa brojnosti riba u morskim područjima kao što su stjenoviti grebeni i duboko more, u kojima su klasični postupci uzorkovanja neučinkoviti ili neprimjenjivi. Snažan naglasak će se staviti na izučavanje mrijesta i novačenja demerzalnih vrsta od komercijalnog značaja te stvoriti otvorenu pristupnu platformu koja će omogućiti definiranja kritičnih područja (kao što su rastilišta i mrijestiliša) .

Program: Program prekogranične suradnje

Ukupni proračun: 1.714.847,50 €

Vodeći partner: Laboratorij za ribarstvenu biologiju, Fano, Italija

Partneri:

  • Sveučilište u Bologni – Laboratorij za ribarstvenu biologiju (ITA)
  • Institut za oceanografiju i ribarstvo (HRV)
  • Regija Marche (ITA)
  • Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Costa Dei Trabocchi (ITA)
  • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (HRV)
  • Splitsko – dalmatinska županija (HRV)

Stranica projekta

 

 

 

Skip to content