Virtualni Laboratorij – sustav za praćenje promjenjivosti fizikalnih parametara u atmosferi, graničnom sloju atmosfera-more i u moru (ViLab)

2006-: Virtualni Laboratorij – sustav za praćenje promjenjivosti fizikalnih parametara u atmosferi, graničnom sloju atmosfera-more i u moru (ViLab), međuinstitucionalni projekt Instituta za oceanografiju i ribarstvo i Državnog hidro-meteorološkog zavoda, voditelj: B. Grbec

Skip to content